This page in English

Forskningsämne

Nationalekonomi

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Henrik Jordahl

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningen i nationalekonomi vid Örebro universitet har tonvikt vid empiriska studier av policy-nära problem. Ett nära samarbete inom universitetet finns med forskargruppen i statistik och med kvantitativt orienterade forskare i olika samhällsvetenskapliga och hälsovetenskapliga ämnen. Den empiriska analysen använder i stor utsträckning mikrodata, dvs. uppgifter på individ- och/eller företagsnivå, ofta i form av registerbaserade paneldata och/eller enkätdata. Forskningen baseras både på observationella och experimentella data.

Nationalekonomi utgör tillsammans med Statistik forskningsmiljön "Economics and Statistics".

Inom ämnet hålls kontinuerligt seminarier. För kalender över dessa, se schema över seminarieserien i nationalekonomi.

För listning av publikationer och avhandlingar, se Publications in Economics.

För listning av working papers, se Working Papers.

 

Forskningsprojekt

Pågående projekt