This page in English

Forskningsprojekt

Arbetsmarknadseffekter av artificiell intelligens: En studie av kunskapsintensiva affärstjänster

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2023

Kontaktperson

Magnus Lodefalk

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Artificiell intelligens (AI) väntas få stora arbetsmarknadskonsekvenser men forskarna är oense om hur många jobb som påverkas. Vi samarbetar med forskare i AI och professionella yrkesutövare för att bättre förstå vad AI kan och inte kan utföra samt hur AI kan underlätta automatisering av arbetsuppgifter och funktioner i kunskapsintensiva affärstjänster (KIBS). Sedan analyserar vi samband mellan dessa teknologiska förändringar och sysselsättningsförändringar.

Mer info:

https://www.ai-econlab.com/

Finansiärer

  • Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse
  • Örebro universitet