This page in English

Forskningsprojekt

Arbetsmarknadseffekter av artificiell intelligens: En studie av kunskapsintensiva affärstjänster

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2022

Kontaktperson

Magnus Lodefalk

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Artificiell intelligens (AI) väntas få stora arbetsmarknadskonsekvenser men forskarna är oense om hur många jobb som påverkas. Vi samarbetar med forskare i AI och professionella yrkesutövare för att bättre förstå vad AI kan och inte kan utföra samt hur AI kan underlätta automatisering av arbetsuppgifter och funktioner i kunskapsintensiva affärstjänster (KIBS). Sedan analyserar vi arbetsmarknadseffekter för Sverige med hjälp av detaljerad mikrodata. Forskningen kommer utgöra ett viktigt bidrag till kunskapen om hur AI faktiskt påverkar arbetsmarknaden, inklusive skilda effekter över olika anställda och företag samt potentiella kompetensbrister.

Mer information: 
https://sites.google.com/view/magnuslodefalk/ongoing/ai-econ-lab 

Forskare

Forskargrupper