This page in English

Alexandra Metsini

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Alexandra Metsini

Om Alexandra Metsini

Curriculum Vitae

Forksings ämne: 

Sjukdomsbörda, utfall och resursutnyttjande av atopisk dermatit hos barn och vuxna i Sverige.

Atopisk dermatit (AD) förekommer ofta bland barn och vuxna. Trots att effektiv behandling kan främja tillfrisknandet finns det ofullständiga kunskaper om hur AD behandlas i Sverige idag, om sjukdomsbördan och relaterade kostnader.

Det övergripande syftet med denna avhandling är att bedöma sjukdomsbördan av AD, i synnerhet resursutnyttjande, kostnader för såväl samhället och individer, och livskvalitet.