This page in English

Amanj Saber

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Amanj Saber

Om Amanj Saber

Amanj Saber är ÖNH-överläkare med doktorsexamen anställd inom Region Örebro län.

Forskning

Hans forskning handlar om kronisk rhinosinit och allergiska sjukdomar.

Kronisk bihåleinflammation leder till sänkning av livskvaliteten för patienten. Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd och olika faktorer tycks ha betydelse. Vid kronisk bihåleinflammation finns hög förekomst av Staphylococcus aureus (S. aureus) i käkbihålan vid odlingar. Bakterien har en potential för en mängd virulensegenskaper som ger sig till uttryck i bland annat enterotoxinproduktion. Dessa har superantigena egenskaper vilket då ger en massiv aktivering av immunförsvaret. S. aureus kan alltså både förekomma i tyst bärarskap naturligt eller orsaka allt från mild sjukdom till mycket allvarlig akut sjukdom. Betydelsen av S. aureus som orsak till inflammation vid kronisk bihåleinflammation är inte klarlagd, men det finns studier som tydligt indikerar en betydelse och då framförallt vid varianten med näspolyper. Projektet syftar till bl a på olika sätt studera S. aureus betydelse vid kronisk bihåleinflammation.

Pågående forskningsprojekt ”allergivaccination” handlar om varför inte alla pollen allergiska patienter "svarar på" hyposensbehandling, Allergen-specifik immunterapi (ASIT) som representerar det enda botande terapi av allergiska sjukdomar som kan undertrycka besvären inte bara under behandlingen utan även efter dess upphörande. För närvarande utförs ASIT med allergen ekstrakter, vilka representerar en heterogen blandning av allergiframkallande, såväl som icke allergiframkallande komponenter. Ca 70-80%  av patienter blir väsentligt förbättrade efter ASIT medan det för andra har marginell eller ingen effekt. Orsaken till dessa är oklar och det skulle vara till stor nytta att kunna förutse patient- och allergen relaterad behandlingseffekt och riskfaktorer mer exakt. Tidiga prognostiska markörer skulle vara värdefulla eftersom behandlingen pågår i flera (3-5) år; man skulle m a o kunna avbryta eller modifiera behandlingen för personer där utsikten att lyckas är dålig.

Undervisning

Amanj Sarber har undervisat om näs- och bihålesjukdomar för studenter på termin 9 på läkarprogrammet vid Örebro universitet (ORU).

Han har under flera terminer varit basgrupphandledare för studenter på termin 5 på läkarprogrammet vid ORU.

Han är basgrupphandledare för studenter på termin 7 på läkarprogrammet vid ORU under hösten 2020.

 

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Saber, A. , Gont, C. , Dash-Wagh, S. , Kirkegaard, M. , Strand, S. P. & Ulfendahl, M. (2010). Assessment of in Vitro and in Vivo Transfection Efficiency of the Biodegradable Polymer Chitosan in the Inner Ear. The Journal of International Advanced Otology, 6 (3), 307-315.
Saber, A. , Strand, S. P. & Ulfendahl, M. (2010). Use of the biodegradable polymer chitosan as a vehicle for applying drugs to the inner ear. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 39 (1-3), 110-115.
Barzinjy, V. B. , Dabbagh, R. & Saber, A. (2009). Fungal and Other Microorganisms Involved in Otomycosis in Hawler Area. Middle East Journal of Internal Medicine, 2 (1), 7-10.
Saber, A. , Laurell, G. , Bramer, T. , Edsman, K. , Engmér, C. & Ulfendahl, M. (2009). Middle Ear Application of a Sodium Hyaluronate Gel Loaded with Neomycin in a Guinea Pig Model. Ear and Hearing, 30 (1), 81-89.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Saber, A. (2010). Round window membrane and delivery of biologically active agents into the cochlea. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Universitetsservice US-AB.

Konferensbidrag

Saber, A. , Nakka, S. S. , Hussain, R. & Hugosson, S. (2018). Staphylococcus aureus in chronic rhinosinusitis: The effect on the epithelial chloride channel cystic fibrosis transmembrane conductance regulator and the epithelial sodium channel physiology. Konferensbidrag vid 12th International Symposium on Experimental Rhinology and Immunology of the Nose (SERIN), Ghent, Belgium,October 23-25, 2018.
Saber, A. , Strand, S. & Ulfendahl, M. (2010). Use of the Biodegradable Polymer Chitosan as a Vehicle for Applying Drugs to the Inner Ear. Konferensbidrag vid 33rd Annual MidWinter Research Meeting of the Association for Research in Otolaryngology, Anaheim, California, USA, February 6-10, 2010.
Saber, A. , Laurell, G. , Tobias, B. , Katarina, E. , Cecilia, E. & Mats, U. (2008). Middle Ear Application of Hyaluronic Acid Gel Loaded with Neomycin in a Guinea Pig Model. Konferensbidrag vid 31st Annual MidWinter Meeting of the Association for Research in Otolaryngology, Phoenix, AZ, USA, February 16-21, 2008.

Manuskript

Thunberg, U. , Saber, A. , Söderquist, B. & Hugosson, S. Long-term clinical follow-up of patients with chronic rhinosinusitis.