This page in English

Anna-Karin Bäck

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt, adjungerad Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 0790 614045

Rum: P1310

Forskningsämne

Om Anna-Karin Bäck

Anna-Karin Bäck är utbildad röntgensjuksköterska och anställd på Röntgenkliniken USÖ vid enheten Nuklearmedicin. Sedan mars 2019 är hon också doktorand vid institutionen för Hälsovetenskaper.

Från oktober 2020 har hon en meriterande överbryggande anställning (MÖT) vilket betyder att veckoarbetstiden fördelas mellan egen forskning, arbete på Örebro universitet vid enheten för medicinsk diagnostik och kliniskt arbete inom på Röntgenkliniken USÖ.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Bäck, A. , Savvopoulos, C. & Geijer, H. (2021). Timing of diuretics in diuresis renography. Clinical and translational imaging.
Bäck, A. , Savvopoulos, C. , Kero, T. , Grybäck, P. & Geijer, H. (2020). Renography with a semiautomated algorithm for diuretic decision 7 min postradiopharmaceutical administration: a feasibility study. Nuclear medicine communications, 41 (10), 1018-1025.