This page in English

Anna-Karin Bäck

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt, adjungerad Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 0790 614045

Rum: P1310

Forskningsämne

Om Anna-Karin Bäck

Anna-Karin Bäck är utbildad röntgensjuksköterska och arbetar på Röntgenkliniken USÖ vid enheten Nuklearmedicin. Sedan mars 2019 är hon också doktorand vid institutionen för Hälsovetenskaper.

Sedan oktober 2020 fördelas veckoarbetstiden mellan egna studier, arbete på enheten medicinsk diagnostik, Örebro universitet och kliniskt arbete på Röntgenkliniken USÖ.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Bäck, A. , Savvopoulos, C. , Kero, T. , Grybäck, P. & Geijer, H. (2020). Renography with a semiautomated algorithm for diuretic decision 7 min postradiopharmaceutical administration: a feasibility study. Nuclear medicine communications, 41 (10), 1018-1025.