This page in English

Forskningsämne

Medicin

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Katja Fall

Vetenskapsområden

  • Medicin

Forskningen är huvudsakligen patientnära klinisk och innefattar studier kring olika vanliga sjukdomstillstånd från genetiska och molekylära aspekter till patofysiologi, symtom och behandling. Forskarna kommer från olika professioner såsom biomedicinska analytiker, epidemiologer, läkare, psykologer, physioterapeuter, sjuksköterskor och socionomer.

Ett drygt 25-tal forskargrupper finns där den ansvarige ofta har en knytning till både Örebro universitetet och Region Örebro län. Mer information om de projekt som bedrivs kan hämtas från landstingets hemsida om forskning, där många av forskningsprojekten finns beskrivna under rubrikerna för landstingets olika forskningsenheter.

Forskare

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt