This page in English

Anna Johnsson

Befattning: Projektledare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301242

Rum: F2259

Anna Johnsson

Om Anna Johnsson

Anna tillhör lärarutbildningens kansli och jobbar som administratör för kursen Introduktion till svensk skola (tidigare Snabbspår för lärare och förskollärare). Anna är också delaktig i Hållbart lärarskap som drivs inom RUC - Regionalt utvecklingscentrum. Parallellt med det undervisar Anna också i engelska på en gymnasieskola.

Tidigare har Anna varit projektledare för den digitala konferensen "Framtidens lärarutibldning - erfarenheter och visioner" som genomfördes 15-16 mars 2022. Inom projektet Framtidens lärarutbildning har Anna också drivit olika studentdrivna aktiviteter i syfte att ge lärarstudenter ett mervärde till lärarutbildningen. Arbetet har skett utifrån lärarstudenters önskemål och i nära dialog med studenter på de olika lärarprogrammen.

Anna är legitimerad lärare för högstadiet och gymnasiet med ämnesprofil i svenska, engelska och filosofi och hon har undervisat på gymnasieskolor i Örebro kommun i ungefär 10 år. Innan dess jobbade hon bland annat med affärsutveckling och projektledning på Telia.