This page in English

Anna Johnsson

Tjänstetitel: Projektledare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 0790 614035

Rum: A1106

Anna Johnsson

Om Anna Johnsson

Inom Framtidens lärarutbildning leder Anna olika studentdrivna aktiviteter i syfte att ge lärarstudenter ett mervärde till lärarutbildningen. Anna är också projektledare för konferensen "Framtidens lärarutbildning - erfarenheter och visioner" som hålls 15-16 mars 2022.

Anna är legitimerad lärare för högstadiet och gymnasiet med ämnesprofil i svenska, engelska och filosofi och hon har undervisat på gymnasieskolor i Örebro kommun i ungefär 10 år. Innan dess jobbade hon i knappt 10 år bl.a. med affärsutveckling och projektledning på Telia Internet.