Lärarutbildning vid Örebro universitet

Hållbart lärarskap - för dig som är ny i yrket

Färgglada post-it på en vägg

Örebro universitet satsar genom RUC - Regionalt utvecklingscentrum på regionens lärare genom att skapa strukturer för erfarenhetsutbyte och kunskapsfördjupning. RUC erbjuder därför nu en regional lärprocess för dig som är ny i yrket och är verksam som lärare i förskola och skola.

Hållbart lärarskap

Syftet med lärprocessen är att stödja regionens lärare i övergången mellan lärarutbildning och professionsutövande. Fokus ligger på att hantera utmaningar och dilemman i lärares vardag och möjligheten till ett hållbart lärarskap över tid.

Lärprocessen kan ses som en del i ett livslångt lärande. Olika typer av kompetens- och verksamhetsutvecklande aktiviteter kan ge progression i lärares professionsskapande. Exempel på det är universitetets didaktiska nätverk och/eller praktiknära forskningsprojekt (t.ex. ULF-projekt).

RUC_Lärare_PPTbild_v1.jpg

Med utgångspunkt i erfarenheter från den strategiska satsningen Framtidens lärarutbildning arrangeras denna satsning av RUC – Regionalt utvecklingscentrum.

Teman


Höstterminen 2024

Hållbart arbetsklimatTerrass 164x100.jpg

Hur kan man hantera olika typer av stress? Vilka gränser behövs för att orka över tid? Vilka förutsättningar finns i ditt ledarskap för att du, barn och elever ska hitta ro och ett hållbart arbetsklimat? Hur är arbetsklimatet i verksamheten? Är det okej att prata om det?


Professionella relationer i kris och sorgPärlhjärta med ram.jpg

Vilka typer av kriser kan man möta som lärare? På vilka sätt kan man förbereda sig? Hur är man professionell i sådana situationer? Hur kan man visa omsorg samtidigt som man är professionell? Vad kan man tänka på i krisens och sorgens olika faser?


Vårterminen 2025 - preliminära teman

Konflikthantering

Konflikthantering ny 164x100.jpg Vilka typer av konflikter kan uppstå på en förskola/skola? Vilket ansvar kan ligga på en enskild läraren för konflikter mellan barn/elever? Hur kan förskolans/skolans personal samverka för att hantera konflikter? Ska även små konflikter uppmärksammas? Hur kan man som lärare jobba förebyggande?


Planering

kalender med nål.jpgHur gör man en planering? Hur hittar man balansen mellan att planera för tidigt och för sent inpå ett moment? Hur många olika alternativa planeringar behövs? På vilket sätt involverar man bäst barn/elever i planeringen? Hur får man planeringen  att synka med aktuella mål?


Genomförande och upplägg

Lärprocessen leds av Anna Johnsson, legitimerad lärare och projektledare vid Örebro universitet.

Lärträffarna varvas med erfarenhetsutbyte, föredrag och fördjupande samtal och tid för egen utvecklande reflektion. Mellan lärträffarna erbjuds deltagarna ett fördjupningsmaterial, vilket även är tillgängligt efter lärprocessens slut. En målbild är att deltagarna genom professionsspegling stärkt sitt lärarskap och skapat kontakter relevanta i sin fortsatta professionsutveckling som lärare.

Lärprocessen genomförs som två terminsvisa lärträffar och du anmäler dig terminsvis. Lärträffarna är campusförlagda vid Örebro universitet.

Målgrupp och anmälan

Lärprocessen vänder sig till dig som nyligen tagit lärarexamen och är verksam i Örebro läns förskolor och skolor. 

För kommunala skolhuvudmän i Örebro län regleras deltagande och finansiering av Samverkansavtal om RUC - Regionalt utvecklingscentrum, vilket innebär att ingen deltagaravgift tas ut.

För fristående skolhuvudmän i Örebro län, vilka inte omfattas av samverkansavtalet, regleras deltagande och finansiering genom deltagaravgift på 1500 kr exkl. moms. Detta gäller även de kommunala skolhuvudmännen Arboga kommun och Köpings kommun.

Anmälan måste vara godkänd av rektor. Vi har begränsat antal platser och urval kan därför bli aktuellt. Kostnader för arbetstid och resor ersätts ej. Eftermiddagsfika ingår.

Datum för lärträffar hösten 2024

Exakta datum meddelas senare.

  • Vecka 39, kl. 15:00 - 18:00
  • Vecka 47, kl. 15:00 - 18:00

Lokal meddelas ca en vecka innan träffen till den e-postadress du lämnar i anmälan. 

Anmälan gäller höstterminens två träffar. 

Anmäl dig via länken nedan, senast 16 augusti 2024.

Vid eventuella frågor kontakta

Urban Haglind
Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
e-post: RUC.lararprogram@oru.se tel: 019-30 30 43

Med reservation för eventuella ändringar.