This page in English

Anne-Marie Wallin

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303327

Rum: P231

Anne-Marie Wallin
Forskningsämne

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag

Odencrants, S. , Blomberg, K. & Wallin, A. (2016). Meal is an activity involving at least two persons: meals from older persons´perspective. Konferensbidrag vid ESPEN – The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, Copenhagen, Denmark, 17-20/9, 2016.