This page in English

Annika Granath

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Annika Granath

Om Annika Granath

Annika är legitimerad sjuksköterska och sedan maj 2021 doktorand på halvtid med fokus på forskning inom patientperspektiv vid vaskulitsjukdomar. Halvtid arbetar Annika  som forskningssjuksköterska på Reumatologkliniken i Västerås.