This page in English

Åsa Athlin

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Athlin, Å. , Giezeman, M. , Hasselgren, M. , Montgomery, S. , Lisspers, K. , Ställberg, B. , Janson, C. & Sundh, J. (2021). Prediction of Mortality Using Different COPD Risk Assessments: A 12-Year Follow-Up. The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 16, 665-675.