This page in English

Asmatullah Katawazai

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: YXNtYXR1bGxhaC5rYXRhd2F6YWk7b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Asmatullah Katawazai
Forskningsämne

Om Asmatullah Katawazai

Asmatullah Katawazai är överläkare och forskare vid VO kirurgi, Region Örebro län, och doktorand inom medicinska vetenskaper vid Örebro universitet. Han är basgruppshandledare för läkarstudenter på universitetet samt föreläser och handleder ST och AT-doktorer. Asmatullahs forskningsområdet är bukväggsbråck, rektus diastas och bukväggssjukdomar. Hans avhandlingsarbete fokuserar på två huvudområden: Kirurgiska behandlingar av bukväggsdefekter och postgraviditet raktusmuskel diastas samt effekter av dessa tillstånd på livskvalitet. Han är ansvarig författare för fem parallella forskningsprojekt. Två randomiserade studier som fokuserar på bukväggsbråck med tre olika operationsmetoder, en register studie om risk för bukväggsbråck relaterade till antal graviditeter och en pilotstudie som fokuserar på en ny minimalinvasiv kirurgisk teknik för rektusmuskel diastas, med eller utan bråck, hos postgravida kvinnor med bålinstabilitet. Den nya operationsmetoden möjliggör att operationen kan utföras i dagkirurgisk regi med mindre morbiditet och mindre risk för kirugiska lomplikationer.