This page in English

Björn Hammar

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303262

Rum: F2202

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Björn Hammar

Björn Hammar är docent i statskunskap. Sin grundutbildning fick han vid Stockholms universitet. Forskarutbildningen i statsvetenskap genomförde han vid Universidad de Granada (Spanien) där han avlade doktorsexamen 1998. Han har sedan dess varit verksam som forskare och lärare vid bland annat Universidad Complutense de Madrid, Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna. Han är sedan 2001 medlem i forskargruppen Retórica y Teoría Política vid Universidad Complutense de Madrid och medlem i redaktionsrådet för den internationella tidskriften Foro Interno: Anuario de Teoría Política. Hammars forsknings­inriktning finns särskilt inom politisk teori, internationella relationer, demokratiteori och politisk filosofi. Frågor som berör politik i Spanien och den spanskspråkiga världen faller också inom hans kompetensområden.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Hammar, B. (2017). Gobernar estados e imperios: la extensión y difuminación del poder soberano. Questiones de Ruptura: Revista interdisciplinar de las Ciencias Sociales de América Latina, 1 (2), 41-54.
Hammar, B. (2015). Ciudadanos entre estado e imperio. Revista Desafíos, 27 (2), 145-165.
Hammar, B. (2012). Representación, orden y contingencia. Revista SAAP (Sociedad Argentina de Análisis Político), 6 (2), 413-430.
Kateb, G. (2012). Whitman y la cultura de la democracia. Foro Interno : Anuario de Teoría Política, 12, 199-231.
Hammar, B. (2011). Geometría y contingencia de lo político. Vida pública, 1 (1), 9.
Hammar, B. (2010). Thomas Hobbes y las metonimias del Estado moderno. Pasajes. Revista de pensamiento contemporáneo (32), 45-52.
Hammar, B. (2008). Metonimias del Estado soberano. Utopia y Praxis Latinoamericana, 13 (43), 33-48.
Hammar, B. (2005). Teoría política, retórica y tropología. Metapolítica, 9 (44), 23-32.
Hammar, B. (2004). Transformación y naturaleza de los entes políticos en nuevos órdenes mundiales. Política y Sociedad, 41 (3), 141-150.
Hammar, B. (2001). Interiores y exteriores politológicos. Foro Interno : Anuario de Teoría Política, 1 (1), 75-114.
Hammar, B. (1997). Lenguaje y construcción en el estudio de la política. Revista de Estudios Políticos (97), 225-254.

Artiklar, recensioner

Hammar, B. (2010). Todd Butler, Imagination and Politics in Seventeenth-Century England. Foro Interno : Anuario de Teoría Política, 10, 201-203.
Hammar, B. (2008). On Power, Order and Prudence in Early Modern Spanish Political Thought. Redescriptions : Yearbook of Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory, 12, 271-275.
Hammar, B. (2005). Remapping Global Politics: History’s Revenge and Future Shock. Foro Interno : Anuario de Teoría Política (5), 150-152.
Hammar, B. (2003). Platonic Noise. Foro Interno : Anuario de Teoría Política (3), 146-148.
Hammar, B. (2002). Socratic Citizenship. Foro Interno : Anuario de Teoría Política (2), 163-165.

Böcker

Hammar, B. , Abellán, J. , Franzé, J. & Pablo, J. (2003). The meaning of "Europe" in Spain (1941-1986). Lissabon: Educa (Cadernos Prestige 6/7).

Doktorsavhandlingar

Hammar, B. (1998). Relaciones internacionales, tiempo y espacio político: discursos sobre Europa y España.. (Doctoral dissertation). Universidad de Granada, Granada.

Kapitel i böcker, del av antologier

Hammar, B. (2013). Poder soberano, fueros internos e inventio política. I: Arenas-Dolz, Francisco, Retórica y democracia. Perspectivas críticas sobre el estado de la investigación (ss. 241-262). Valencia: Institució Alfons el Magnànim.
Hammar, B. (2010). La figuración retórica de los espacios políticos. I: Cairo, Heriberto och Javier Franzé, Política y cultura. La tensión de dos lenguajes. (ss. 109-125). Madrid: Biblioteca Nueva.
Hammar, B. (2006). Inledning. I: Hammar, Björn, Medierade offentligheter och identitet (ss. 9-14). Gävle: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle.
Hammar, B. (2006). Political Differentiation and Identification. I: Hammar, Björn, Medierade offentligheter och identitet (ss. 15-44). Gävle: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle.

Konferensbidrag

Hammar, B. (2017). The Rule of State and Empire: Sovereignty, Borders and Authority. Konferensbidrag vid Association for Political Theory, 15th Annual Conference, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA, October 12-14, 2017.
Hammar, B. (2015). Imperios, estados y la difusión del dominio político. I: XII Congreso AECPA ¿Dónde está hoy el poder?. Konferensbidrag vid XII Congreso AECPA Universidad del Pais Vasco, San Sebastián, 13 a 15 de julio de 2015.
Hammar, B. (2014). Ciudadanos entre estado e imperio. I: El mundo interno y la política, Universidad Austral de Chile, Valdivia, 23-25 september 2014. Konferensbidrag vid El mundo interno y la política, Universidad Austral de Chile, Valdivia, 23-25 september 2014.
Hammar, B. (2011). Representación y fundación política. Konferensbidrag vid X Congreso Nacional de Ciencia Política, Córdoba, Argentina. Córdoba: Sociedad Argentina de Análisis Político.
Hammar, B. (2009). Figuras del poder soberano, fueros internos e inventio política. Konferensbidrag vid IX Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración, Málaga, España, 23-25, sep 2009.
Hammar, B. (2001). Varierande ursprung och rörliga horisonter: anmärkningar om tidsperspektiv och historia som politiskt språk. Konferensbidrag vid 15:e nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning Reykjavik 11–13 augusti 2001.
Hammar, B. (1999). La política de la historia y la contingencia del demos. I: IV Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política. Konferensbidrag vid IV Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política, Madrid, 1999.
Hammar, B. (1999). Notions about the (Inter/)national and the Indeterminacy of Political Identity. I: 14:e Nordiska kongressen för medie- och kommunikationsforskning. Konferensbidrag vid 14:e Nordiska kongressen för medie- och kommunikationsforskning, 1999.
Hammar, B. (1997). La ciudadanía como metáforas de tiempo y espacio. I: III Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política. Konferensbidrag vid III Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política, Salamanca, 1997.

Samlingsverk (redaktör)

Hammar, B. (ed.) (2008). Utopía y praxis latinoamericana: Revista internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social, Número 43, Vol (13). Maracaibo, Venezuela: Universidad de Zulia (Utopía y praxis latinoamericana: Revista internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social 43).
Hammar, B. (ed.) (2006). Medierade offentligheter och identitet. Gävle: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle (Institutionen för humaniora och samhällsvetenskaps skriftserie 12).