This page in English

Björn Hammar

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303262

Rum: F2202

Forskningsämne

Om Björn Hammar

Björn Hammar är docent i statskunskap. Han fick sin grundutbildning från Stockholms universitet och doktorerade i statsvetenskap vid Universidad de Granada (Spanien) 1998. Hans forskning och undervisning har utförts vid och i samarbete med akademiska institutioner i Sverige, Spanien, USA (och till viss del i Latinamerika), som både fast anställd och gästforskare. Han har undervisat i mer än 20 år på alla nivåer inom statsvetenskap (från grund- till forskarutbildning) på svenska, engelska och spanska. Hammars expertis ligger inom politisk teori, det politiska tänkandets historia, demokratiteori, internationella relationer, internationellt tänkande och spansk politik. För närvarande fokuserar huvuddelen av hans forskning på förhållandet mellan suveränitet, stat och imperium i modernt politiskt tänkande och styre. Han är sedan 2001 medlem i forskargruppen Retórica y Teoría Política vid Universidad Complutense de Madrid och medlem av redaktionsrådet för den internationella tidskriften Foro Interno: Anuario de Teoría Política. Hammar har vid flera tillfällen varit ledamot i internationella bedömargrupper vid forskningsråd och program, exempelvis the Spanish National Agency for Scientific Evaluation. Vid Örebro universitet omfattar hans undervisning huvudsakligen kurser i politisk teori, demokratiteori och internationella relationer, på både grund- och forskarutbildningsnivå. För närvarande är han huvudhandledare för en doktorand (Alessandra Paiusco).

Vårterminen 2022 kommer Björn Hammar vara STINT Fellow vid Amherst College (MA, USA).

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Samlingsverk (redaktör)