This page in English

Camilla Persson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303633

Rum: T2262

Camilla Persson
Forskningsämne

Om Camilla Persson

Camilla Persson bedriver som lektor vid avdelningen för Byggteknik undervisning inom områdena byggnadsfysik, byggnadsmaterial, byggteknik, matematisk modellering, hållbar utveckling och livscykelanalys-studier.

Dessa områden inkluderar också hennes forskningsintressen.

I sin nuvarande forskning studerar Camilla bl a den mekaniska interaktionen mellan material och en finger-liknande sensor. Tanken med forskningen är att öka förståelsen för hur material, geometri och tillverkningssätt påverkar utfallet och kommunicera detta i produktkedjan knytet till mätbara fysikaliska parametrar för att möjliggöra optimeringar mot bättre kundanpassning och användning.

I tidigare forskning har Camilla studerat värmeförluster och miljöpåverkan från fjärrvärmedistribution och uppbyggnad av rörsystem och isoleringsmaterial för att minska energiförluster.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Eriksson, D. , Persson, C. , Ericsson, H. , Käck, T. & Korin, C. (2021). Laboratory measurement method for the mechanical interaction between a tactile sensor and a cartonboard package – presentation and evaluation. Nordic Pulp & Paper Research Journal, 36 (1), 91-99.
Eriksson, D. , Gerald E., L. , Persson, C. & Korin, C. (2020). Evaluating the use of a tactile sensor for measuring carton compliance. Nordic Pulp & Paper Research Journal, 35 (3), 362-369.
Persson, C. , Fröling, M. & Svanström, M. (2006). Life cycle assessment of the district heat distribution system - Part 3: Use phase and overall discussion. The International Journal of Life Cycle Assessment, 11 (6), 437-446.
Mangs, S. , Ramnäs, O. J. , Persson, C. , Jarfelt, U. & Fröling, M. (2006). PET and PUR foam insulated District Heating Pipes – Study: Environmental Comparison. Euroheat & Power, 3 (1), 26-31.
Fröling, M. , Persson, C. & Svanström, M. (2004). Life cycle assessment of the district heat distribution system - Part 1: Pipe production. The International Journal of Life Cycle Assessment, 9 (2), 130-136.

Konferensbidrag

Persson, C. & Claesson, J. (2008). Prediction of heat losses from district heating twin pipes. Konferensbidrag vid 11th International Symposium on District Heating and Cooling, Reykjavik, Iceland, August 31 - September 2, 2008.
Persson, C. & Claesson, J. (2008). Prediction of the long-term insulating capacity of cyclopentane-blown polyurethane foam. Konferensbidrag vid The 8th Nordic Symposium on Building Physics, Copenhagen, Denmark, June 16-18, 2008.
Persson, C. , Jarfelt, U. & Ramnäs, O. J. (2008). Solubility of cyclopentane in PUR-foam and implications for district heating pipes. Konferensbidrag vid 11th International Symposium on District Heating and Cooling, Reykjavik, Iceland, August 31 - September 2, 2008.
Persson, C. , Reidhav, C. , Jarfelt, U. & Ramnäs, O. J. (2006). Insulating performance of flexible pipes. Konferensbidrag vid 10th International Symposium on District Heating and Cooling, Hannover, Germany, September 3-5, 2006.
Persson, C. & Claesson, J. (2005). Multipole Method to Compute Heat Losses from District Heating Pipes. Konferensbidrag vid The 7th Nordic Symposium on Building Physics, Reykjavik, Iceland, June 13-15, 2005.
Claesson, C. , Persson, C. , Jarfelt, U. & Ramnäs, O. J. (2004). A new method of laying district heating pipes. Konferensbidrag vid The 9th International Symposium on District Heating & Cooling, Helsingfors, Finland, August 30-31, 2004.
Jarfelt, U. , Persson, C. , Forsaeus Nilsson, S. , Ramnäs, O. J. & Mangs, S. (2002). Comparison of Long-Term Thermal Performance of Polyurethane Foam Blown with HFC-365mfc and Cyclopentane. Konferensbidrag vid Polyurethanes Conference 2002, Salt Lake City, USA, October 13-16, 2002.
Fröling, M. , Mangs, S. , Ramnäs, O. J. , Persson, C. & Jarfelt, U. (2002). Environmental aspects on heat losses from district heating pipes: a comparison between single and twin pipes. Konferensbidrag vid 8th International Symposium on District Heating and Cooling, Trondheim, Norway, August 14-16, 2002.
Fröling, M. , Svanström, M. & Persson, C. (2002). Life Cycle Performance of District Heating Distribution Networks. Konferensbidrag vid 8th International Symposium on District Heating and Cooling, Trondheim, Norway, August 14-16, 2002.

Manuskript

Rapporter

Persson, C. & Claesson, J. (2005). Heat loss from a district heating pipe: coupled radial heat conduction and diffusion through the polyurethane foam insulation. (Report, Division of Building Technology/Building Physics, Chalmers University of Technology 2005:14).
Claesson, J. & Persson, C. (2005). Steady-state thermal problem of insulated pipes solved with the multipole method. Göteborg: Chalmers tekniska högskola (Report (Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology), 1652-9162 ; 2005:3 2005:3).
Jarfelt, U. , Ramnäs, O. , Persson, C. & Claesson, C. (2004). Flexibla fjärrvärmerörs isoleringsegenskaper. Svensk Fjärrvärme AB (Forskning och Utveckling 2004:117).
Persson, C. & Fröling, M. (2002). Miljöbelastning från produktion av fjärrvärmerör. Stockholm: Svenska fjärrvärmeföreningens service (Svenska fjärrvärmeföreningens FOU-rapport 2002:82).