This page in English

Carina Boman-Helgesson

Befattning: Lokalvårdschef Organisation: Campusavdelningen

E-post: Y2FyaW5hLmhlbGdlc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303477, 0705 273477

Rum: P2108

Carina Boman-Helgesson

Om Carina Boman-Helgesson

Carina Boman Helgesson arbetar som lokalvårdschef med ansvar över både den interna och externa lokalvården på Örebro universitet.

Carina ansvarar över fyra verksamhetssamordnare och ca 23-25 lokalvårdare.

Lokalvård i egen regi finns på: Bilbergska huset, Musikhögskolan, Gymnastikhuset, Prismahuset, Forumhuset, Teknikhuset, Långhuset och Entréhuset. Lokalvård som ligger på entreprenad: Campus USÖ, universitetsbiblioteket, Kårhuset, RHS Grythyttan.

Carina har en filosofie kandidatexamen 120 p (från Örebro universitet) i sociologi, psykologi, juridik, och personaladministration.

Carina är utbildad handledare för att utfärda SRY yrkesbevis inom lokalvård.

Carina är diplomerad upphandlare enligt lagen om offentlig upphandling.

Carina har gått ett stort antal chefs- och ledarskapsutbildningar nu senast i coachande ledarskap.

Carina sitter med som ledamot i Städbranschen Sverige sedan några år tillbaka vars fokusområden är att: Sprida kunskap, påverka miljöarbetet inom branschen, verka för en vit bransch, skapa mötesplatser samt bidra till att förbättra integrationen och jämställdheten.