This page in English

Carl Görtz

Befattning: Forskningsassistent Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303192

Rum: F2215

Carl Görtz
Forskningsämne

Om Carl Görtz

Carl Görtz är doktorand i statskunskap. Carls forskningsintresse är hur medborgare förhåller sig till och integrerar med politik. Inom ramen för avhandlingsprojektet studerar han hur medborgare konceptualiserar politik, variationer i konceptualisering mellan medborgare och kontexter, samt vilken betydelse detta kan ha för politiskt liv och demokrati. Utöver det intresserar han sig för metodoligiska spörsmål och utvekling av begrepp och mått.

 

Carl Görtz undervisar i bl.a. jämförande politik, förvaltningspolitik, metod och handleder uppsatser.