This page in English

Forskningsprojekt

Folkomröstningar och demokrati

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2024

Kontaktperson

Martin Karlsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Den svenska demokratin kännetecknas inte minst av starka politiska partier med en central position i det politiska beslutsfattandet. Medborgare deltar sällan direkt i fattandet av politiska beslut. Vi har till skillnad från många andra demokratiska stater inga direktvalda ämbeten, inget nationellt folkinitiativ och inga beslutande folkomröstningar. Direkt demokrati i allmänhet och folkomröstningar i synnerhet är därför en form av politiskt deltagande som ägnats relativt liten uppmärksamhet i svensk statsvetenskap. Detta projekt sätter fokus på folkomröstningar som form för politiskt deltagande och demokratiskt beslutsfattande. Projektetet omfattar två huvudsakliga teman:

  1. Medborgerligt stöd för folkomröstningar och direkt demokrati
  2. Utvärdera politiskt beslutsfattande på basis av folkomröstningar

Sammantaget söker projektet svar på centrala frågor om folkomröstningars demokratiska legitimitet. Hur ser stödet för denna form av beslutsfattande ut i allmänheten? Leder folkomröstningar till legitima och effektiva politiska beslut?