This page in English

Caroline Sönnerqvist

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Om Caroline Sönnerqvist

Caroline Sönnerqvist är doktorand och forskar inom neurokirurgi. Hon är också verksam som AT-läkare inom Region Örebro Län.

 - Vår forskning är inriktad mot en av de allra vanligaste neurokirurgiska tillstånden, kroniska subduralhematom. Typiskt är en person som ramlat för ett par veckor sedan och nu söker sjukvården med symtom såsom huvudvärk, balanssvårigheter eller svaghet. Vi fokuserar på hur det går för dessa individer efter operation.

Förhoppningen är att forskningen ska ge ny kunskap om hur de opererade personernas liv påverkas på både kort och lång sikt.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Sönnerqvist, C. , Brus, O. & Olivecrona, M. (2021). Validation of the scandinavian guidelines for initial management of minor and moderate head trauma in children. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 47 (4), 1163-1173.