This page in English

Cecilia Beckmann

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301283

Rum: F2203

Forskningsämne

Om Cecilia Beckmann

Cecilia Beckmann är doktorand i kulturgeografi med inriktning mot ekonomisk geografi sedan februari 2019. Hon ingår i ett forskningsprojekt som handlar om teknikutveckling i Karlskoga. Syftet är att ta reda på vad som har gjort företagen i kommunen så innovativa. Cecilias del i projektet har ett historiskt perspektiv och innebär att hon undersöker perioden från kanontillverkningens början på 1880-talet och fram till 2000-talets början. Fokus ligger på samarbeten som varit betydelsefulla för företagen, samarbeten som ofta pågått över stora geografiska avstånd. Vad är det som gjort att samarbetena fungerat trots de stora avstånden?