This page in English

Forskningsämne

Kulturgeografi

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Susanna Heldt Cassel

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

  • Hållbar utveckling

Forskarna i kulturgeografi är alla medlemmar i Centrum för Urbana och Regionala Studier, CUReS. Det är en mångvetenskaplig forskningsmiljö med medlemmar från arkitektur, folkhälsa, historia, kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi, statskunskap och biologi/ekologi. I forskningsmiljön bedrivs forskning inom fem teman: regioner av tillväxt och stagnation, plats och identitet, urban utveckling och placemaking, urban/regional styrning och demokrati samt miljöreglering och planering.