This page in English

Claes Karlsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post: Y2xhZXMua2FybHNzb247b3J1LnNl

Telefon: 019 303756

Rum: U2124

Claes Karlsson

Om Claes Karlsson

Claes Karlsson är bibliotekarie på Örebro universitetsbibliotek. Han tillhör enheten för Medier och vetenskaplig publicering.

Arbete med elektroniska resurser

Det huvudsakliga ansvarsområdet är inom elektroniska resurser, vilket till exempel innefattar:

  • Inköp, avtalshantering och tillgängliggörande av databaser, e-böcker, elektroniska tidskrifter samt forskningsstödjande tjänster.
  • Löpande underhåll och felhantering av elektroniska resurser.
  • Systemadministration i bibliotekssystemet Alma.
  • Statistikinsamling, analys och utvärdering av elektroniska resurser.

Medverkar i Team Publicering

Claes ingår också i enhetens Team Publicering. I den rollen ansvarar han för:

  • Avtal med förlag som möjliggör publicering av forskningsresultat med öppen tillgång för universitetets forskare, liksom den externa och interna informationen om dessa avtal.
  • Att årligen sammanställa och rapportera universitetets kostnader för öppet tillgänglig publicering.
  • Att i samarbete med andra i teamet analysera lärosätets publiceringar, och arbeta för att stärka den öppet tillgängliga publiceringen.

Övriga arbetsuppgifter

Claes ingår i arbetsgrupper med inriktning på systemfrågor, bibliotekssystemet Alma samt elektroniska resurser.