This page in English

Dana Nilsson

Tjänstetitel: Skrivhandledare Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 301216

Rum: U1148

Dana Nilsson

Om Dana Nilsson

Dana Nilsson är skrivhandledare på Akademiskt skrivcentrum vid Örebro universitetsbibliotek. Hon arbetar med stöd i akademiskt skrivande på svenska till studenter och doktorander, föreläser om ämnet och håller i fortbildning för undervisande personal.

Dana är kontaktperson för ämnena arbetsterapi, datateknik, handikappvetenskap, miljövetenskap, måltidskunskap och värdskap, nationalekonomi, pedagogik, socialt arbete och specialpedagogik. 

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Kapitel i böcker, del av antologier

Nilsson, D. (2000). Vägen till tvågenussystemet: en undersökning av formsystemets utveckling under urnodisk, runsvensk och klassisk fornsvensk tid. I: Joanna Israelsson-Kempinska, Språkminnet II: Meddelanden från svenska språket (ss. 97-196). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Konferensbidrag

Tapper, M. , Hadziefendic, J. & Nilsson, D. (2018). Att sätta ord på lärares tysta språkkunskaper – ett sätt att både underlätta och höja kvaliteten på uppsatshandledning. Konferensbidrag vid NU2018 - Det akademiska lärarskapet, Västerås, Sweden, October 9-11, 2018.