This page in English

Dana Nilsson

Tjänstetitel: Skrivhandledare Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 301216

Rum: U1148

Dana Nilsson

Om Dana Nilsson

Dana Nilsson är skrivhandledare på Akademiskt skrivcentrum vid Örebro universitetsbibliotek. Hon arbetar med stöd i akademiskt skrivande på svenska till studenter och doktorander, föreläser om ämnet och håller i fortbildning för undervisande personal.

Dana är kontaktperson för ämnena arbetsterapi, datateknik, handikappvetenskap, miljövetenskap, måltidskunskap och värdskap, nationalekonomi, pedagogik, socialt arbete och specialpedagogik.