This page in English

Dana Nilsson

Befattning: Skrivhandledare Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post: ZGFuYS5uaWxzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 301216

Rum: U1148

Dana Nilsson

Om Dana Nilsson

Dana Nilsson är skrivhandledare på Akademiskt skrivcentrum vid Örebro universitetsbibliotek. Hon undervisar i akademiskt läsande och skrivande och handleder studenter som skriver texter på svenska. Dana är kontaktperson för ämnena

  • arbetsterapi
  • datateknik
  • industriell ekonomi
  • miljövetenskap
  • måltidskunskap och värdskap
  • nationalekonomi
  • pedagogik
  • socialt arbete
  • specialpedagogik.

Sedan 2016 undervisar Dana på kurserna i högskolepedagogik. Hon har ett starkt engagemang i pedagogiska frågor knutna till progression i akademiskt skrivande samt studenters utveckling av akademisk litteracitet. Hon är också aktiv i Nätverket för språk- och studieverkstäder i Norden och ett nationellt nätverk för akademisk litteracitet med inriktning mot studenter med SVA.