This page in English

Daniel Drugge

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303973

Rum: F2209

Forskningsämne

Om Daniel Drugge

Daniel Drugge är universitetslektor i statsvetenskap. Han disputerade 2013 vid University of British Columbia, i Kanada, med en avhandling som undersökte värdepluralismens implikationer för politiskt handlande, och har en MSc i politisk teori från London School of Economics. 

 
Daniel Drugge brinner för undervisning och har undervisat kurser i bland annat politisk teori och idéhistoria, demokratiteori, jämförande politik, politisk ekonomi, och public policy vid flera universitet i Kanada och Sverige. Vid Örebro universitet är han sedan 2019 programansvarig för Offentlig förvaltning och ledning, och ingår i ett projekt för att stärka universitetets pedagogiska utvecklingsarbete som drivs genom Högskolepedagogiskt centrum. Som en del i det arbetet är han kursansvarig för HC:s A practical introduction to teaching, och bedriver också ett forsknings- och pedagogiskt utvecklingsprojekt rörande studenters läsvanor. 


Daniel Drugges forskning rör främst frågor inom politisk teori. Han är speciellt intresserad av implikationerna för public policy av olika normativa frihets- och rättviseideal, med fokus på republikanism, och deltar även i ett forskningsprojekt rörande demokratisk deliberation.