This page in English

Danny Thonig

Tjänstetitel: Biträdande lektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303831

Rum: T2125

Danny Thonig
Forskningsämne

Om Danny Thonig

Danny Thonig är biträdande lektor vid Institutionen för Naturvetenskap och Teknik vid Örebro universitet. Han är också medlem av Örebro universitetens biträdande lektor utvecklingsprogrammet. CV:t på engelska finns här.

Forskning

Danny Thonigs forskning handlar om teoretisk materialmodellering med fokus på beräkningsanalys av atomistisk, semi-klassisk dynamik och elektronisk strukturteori. Sådan materialforskning liggar till grund för effektivare, snabbare, mindre och grönare framtids teknologier. Danny Thonigs forskning gav ett betydande bidrag inom magnetism, som bland annat i) avslöjar grundläggande energi förlorande och energi bevarande mekanismer i magneter, ii) karakteriserar termisk stabilitet hos olika magnetiska material, särskilt sådana som inte existerar i naturen, iii) uppvisar hög sannolikhet för magnetiska monopol i så kallade "spinnis" -material, som annars är förbjudna av grundläggande elektrodynamisk lag. Danny Thonig är initiativtagare och utvecklare av programpaketet CaHmd.

                                                             Cahmd 

Undervisning

Danny Thonig undervisar numeriska metoder, optimering och flervariabel analys i civilingenjörs och högskoleingenjörs program vid Institutionen för Naturvetenskap och Teknik vid Örebro universitet. Han är också ansvarig för examination på avancerad nivå vid Örebro universitet. Danny Thonig är STEM-professionell för initiativet "Letter for pre-science".

Samarbete och uppdrag

Danny Thonigs forskning utförs i starkt samarbete med material forskningsgrupper på hela världen, vilket kan spåras på publikationslistan. Danny Thonig är en internationellt erkänd expert och blev också inbjuden talare vid flera konferenser.

Danny Thonig är medlem av följande institutioner:

  • Tysk Fysikersamfundet
  • Örebro Universitetens biträdande lektor utvecklingsprogrammet
  • Max Planck School for Science and Technology
  • Svenska Fysikersamfundet
  • Europeisk Material Modelering Konsilium
  • European Evaluation Board

Priser

Danny Thonig har fått Vetenskapsrådets etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2019 med teman "Växelverkning av spin och gitter frihetsgrader i ultrasnabbt dynamik".

Övriga 

Kvantmekaniken forklarade snabb forflyttning av spinn mellan atomer - Link

Forskning om supersnabbt sätt att lagra information - Link

Intervju om Nobel Priset i Fysik 2019 - Link

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Grenz, P. J. , Thonig, D. , Holtmann, M. , Miyamoto, K. , Kumar, S. , Schwier, E. F. , Okuda, T. , Henk, J. & et al. (2021). Adlayer influence on Dirac-type surface state at W(110). Journal of Physics: Condensed Matter, 33 (28).
Streib, S. , Szilva, A. , Borisov, V. , Pereiro, M. , Bergman, A. , Sjöqvist, E. , Delin, A. , Katsnelson, M. I. & et al. (2021). Exchange constants for local spin Hamiltonians from tight-binding models. Physical Review B, 103 (22).
Borisov, V. , Kvashnin, Y. O. , Ntallis, N. , Thonig, D. , Thunström, P. , Pereiro, M. , Bergman, A. , Sjöqvist, E. & et al. (2021). Heisenberg and anisotropic exchange interactions in magnetic materials with correlated electronic structure and significant spin-orbit coupling. Physical Review B, 103 (17).
Ntallis, N. , Bergman, A. , Delin, A. , Eriksson, O. , Sjöqvist, E. , Thonig, D. & Pereiro, M. (2021). Majority gate for two-dimensional ferromagnets lacking inversion symmetry. Physical Review Research, 3 (2).
Miranda, I. P. , Klautau, A. B. , Bergman, A. , Thonig, D. , Petrilli, H. M. & Eriksson, O. (2021). Mechanisms behind large Gilbert damping anisotropies. Physical Review B, 103 (22).
Shaw, J. M. , Knut, R. , Armstrong, A. , Bhandary, S. , Kvashnin, Y. , Thonig, D. , Delczeg-Czirjak, E. K. , Karis, O. & et al. (2021). Quantifying Spin-Mixed States in Ferromagnets. Physical Review Letters, 127 (20).
Malik, R. S. , Delczeg-Czirjak, E. K. , Knut, R. , Thonig, D. , Vaskivskyi, I. , Phuyal, D. , Gupta, R. , Jana, S. & et al. (2021). Ultrafast magnetization dynamics in the half-metallic Heusler alloy Co2FeAl. Physical Review B, 104 (10).
Tengdin, P. , Gentry, C. , Blonsky, A. , Zusin, D. , Gerrity, M. , Hellbrück, L. , Hofherr, M. , Shaw, J. & et al. (2020). Direct light-induced spin transfer between different elements in a spintronic Heusler material via femtosecond laser excitation. Science Advances, 6 (3).
Streib, S. , Borisov, V. , Pereiro, M. , Bergman, A. , Sjöqvist, E. , Delin, A. , Eriksson, O. & Thonig, D. (2020). Equation of motion and the constraining field in ab initio spin dynamics. Physical Review B, 102 (21).
Mousolou, V. A. , Bagrov, A. , Bergman, A. , Delin, A. , Eriksson, O. , Liu, Y. , Pereiro, M. , Thonig, D. & et al. (2020). Hierarchy of magnon mode entanglement in antiferromagnets. Physical Review B, 102 (22).
Keshavarz, S. , Di Marco, I. , Thonig, D. , Chioncel, L. , Eriksson, O. & Kvashnin, Y. O. (2020). Magnetic two-dimensional electron liquid at the surface of Heusler semiconductors. Physical Review Materials, 4 (2).
Pogoryelov, Y. , Pereiro, M. , Jana, S. , Kumar, A. , Akansel, S. , Ranjbar, M. , Thonig, D. , Primetzhofer, D. & et al. (2020). Nonreciprocal spin pumping damping in asymmetric magnetic trilayers. Physical Review B, 101 (5).
Huttmann, F. , Rothenbach, N. , Kraus, S. , Ollefs, K. , Arruda, L. M. , Bernien, M. , Thonig, D. , Delin, A. & et al. (2019). Europium Cyclooctatetraene Nanowire Carpets: A Low-Dimensional, Organometallic, and Ferromagnetic Insulator. Journal of Physical Chemistry Letters, 10 (5), 911-917.
Hellsvik, J. , Thonig, D. , Modin, K. , Iusan, D. , Bergman, A. , Eriksson, O. , Bergqvist, L. & Delin, A. (2019). General method for atomistic spin-lattice dynamics with first-principles accuracy. Physical Review B, 99 (10).
Pal, S. , Jana, S. , Govinda, S. , Pal, B. , Mukherjee, S. , Keshavarz, S. , Thonig, D. , Kvashnin, Y. & et al. (2019). Peculiar magnetic states in the double perovskite Nd2NiMnO6. Physical Review B, 100 (4).
Shaw, J. M. , Delczeg-Czirjak, E. K. , Edwards, E. R. J. , Kvashnin, Y. , Thonig, D. , Schoen, M. A. W. , Pufall, M. , Schneider, M. L. & et al. (2018). Magnetic damping in sputter-deposited Co2MnGe Heusler compounds with A2, B2, and L2(1) orders: Experiment and theory. Physical Review B, 97 (9).
Thonig, D. , Kvashnin, Y. , Eriksson, O. & Pereiro, M. (2018). Nonlocal Gilbert damping tensor within the torque-torque correlation model. Physical Review Materials, 2 (1).
Salikhov, R. , Reichel, L. , Zingsem, B. , Abrudan, R. , Edström, A. , Thonig, D. , Rusz, J. , Eriksson, O. & et al. (2017). Enhanced spin-orbit coupling in tetragonally strained Fe-Co-B films. Journal of Physics: Condensed Matter, 29 (27).
Chimata, R. , Delczeg-Czirjak, E. K. , Szilva, A. , Cardias, R. , Kvashnin, Y. O. , Pereiro, M. , Mankovsky, S. , Ebert, H. & et al. (2017). Magnetism and ultrafast magnetization dynamics of Co and CoMn alloys at finite temperature. Physical Review B, 95 (21).
Fransson, J. , Thonig, D. , Bessarab, P. F. , Bhattacharjee, S. , Hellsvik, J. & Nordström, L. (2017). Microscopic theory for coupled atomistic magnetization and lattice dynamics. Physical Review Materials, 1 (7).
Szilva, A. , Thonig, D. , Bessarab, P. F. , Kvashnin, Y. O. , Rodrigues, D. C. M. , Cardias, R. , Pereiro, M. , Nordström, L. & et al. (2017). Theory of noncollinear interactions beyond Heisenberg exchange: Applications to bcc Fe. Physical Review B, 96 (14).
Thonig, D. , Rauch, T. , Mirhosseini, H. , Henk, J. , Mertig, I. , Wortelen, H. , Engelkamp, B. , Schmidt, A. B. & et al. (2016). Existence of topological nontrivial surface states in strained transition metals: W, Ta, Mo, and Nb. Physical Review B, 94 (15).
Schoen, M. A. W. , Thonig, D. , Schneider, M. L. , Silva, T. J. , Nembach, H. T. , Eriksson, O. , Karis, O. & Shaw, J. M. (2016). Ultra-low magnetic damping of a metallic ferromagnet. Nature Physics, 12 (9), 839-842.
Thonig, D. , Henk, J. & Eriksson, O. (2015). Gilbert-like damping caused by time retardation in atomistic magnetization dynamics. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, 92 (10).
Thonig, D. & Henk, J. (2015). Pinning of thermal excitations at defects in artificial dipolar arrays: A theoretical investigation. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 386, 117-124.
Wortelen, H. , Miyamoto, K. , Mirhosseini, H. , Okuda, T. , Kimura, A. , Thonig, D. , Henk, J. & Donath, M. (2015). Spin-orbit influence on dz2 -type surface state at Ta(110). Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, 92 (16).
Engelkamp, B. , Wortelen, H. , Mirhosseini, H. , Schmidt, A. B. , Thonig, D. , Henk, J. & Donath, M. (2015). Spin-polarized surface electronic structure of Ta(110): Similarities and differences to W(110). Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, 92 (8).
Vergniory, M. G. , Otrokov, M. M. , Thonig, D. , Hoffmann, M. , Maznichenko, I. V. , Geilhufe, M. , Zubizarreta, X. , Ostanin, S. & et al. (2014). Exchange interaction and its tuning in magnetic binary chalcogenides. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, 89 (16).
Thonig, D. , Reißaus, S. , Mertig, I. & Henk, J. (2014). Thermal string excitations in artificial spin-ice square dipolar arrays. Journal of Physics: Condensed Matter, 26 (26).
Böttcher, D. & Henk, J. (2013). Magnetic properties of strained La2/3Sr1/3MnO3 perovskites from first principles. Joural of Physics: Condensed Matter, 25 (13).