This page in English

Delia Latina

Tjänstetitel: Postdoktor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: L2613

Delia Latina

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Latina, D. & Stattin, H. (2018). Adolescents Who Self-Harm: The Patterns in Their Interpersonal and Psychosocial Difficulties. Journal of research on adolescence, 28 (4), 824-838.
Latina, D. & Stattin, H. (2016). Toward a Re-Interpretation of Self-Harm: A Cross-Contextual Approach. Aggressive Behavior, 42 (6), 522-532.
Latina, D. , Giannotta, F. & Rabaglietti, E. (2015). Do friends' co-rumination and communication with parents prevent depressed adolescents from self-harm?. Journal of applied developmental psychology, 41, 120-128.
Ortega, E. , Giannotta, F. , Latina, D. & Ciairano, S. (2012). Cultural adaptation of the strengthening families program 10-14 to Italian families. Child and Youth Care Forum, 41 (2), 197-212.

Artiklar, forskningsöversikter

Stattin, H. & Latina, D. (2017). Att vara både förövare och offer för andras aggressivitet i ungdomsåldern. Best Practice (30), 16-18.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Latina, D. (2016). Self-harm: interpersonal and holistic perspectives. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Konferensbidrag

Latina, D. & Bayram Özdemir, S. (2019). Ethnic harassment and self-harm among immigrant adolescents: Exploring the mechanisms and conditions. Konferensbidrag vid 24th Workshop on Aggression, Stavanger, Norway, November 7-8, 2019.

Manuskript