This page in English

Evelina Karvonen

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: ZXZlbGluYS5rYXJ2b25lbjtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Evelina Karvonen

Om Evelina Karvonen

Doktorand sedan 2023 i  Funktionsnedsättning och samhälle på Institutionen för hälsovetenskaper. Utbildad specialpedagog som i magisterarbete undersökt hur behov och insats beskrivs i åtgärdsprogram för elever placerade i särskild undervisningsgrupp- med ett genusperspektiv.

Syftet med föreliggande avhandlingsprojekt är att genom systematisk översikt, inkluderande forskning och en genomförbarhetsstudie utveckla en metod för ökat välbefinnande, baserad på de faktorer som inom positiv psykologi har visat kunna bidra till ökat välbefinnande. Metoden har arbetsnamnet AWETISM - Autistic Wellbeing and Empowerment: Through Increased resilience, a Salutogenic approach and Motivation.

Autistiskt Välmående och EmpowermenT: genom ökad resiliens, ett Salutogent förhållningssätt och Motivation (AWETISM)– en metod för ökat välbefinnande hos unga med autism