This page in English

Forskningsämne

Funktionsnedsättning och samhälle

Träd över väg

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Elina Mäki-Torkko

Funktionsnedsättning och samhälle är ett mångvetenskapligt område som behandlar frågor om funktionshinder och funktionsnedsättningar utifrån ett flertal ämnen inom samhälls- och beteendevetenskap, humaniora, medicin, vård, naturvetenskap och teknik. Funktionsnedsättning och samhälle utgör förutom ett teoretiskt område även ett praktik- och brukarnära fält. Funktionsnedsättning är ett komplext, relativt och mångvetenskapligt problemområde.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt