This page in English

Evelina Pantzar

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Evelina Pantzar

Om Evelina Pantzar

Specialist i ortopedi med inriktning barnortopedi, arbetar på universitetssjukhuset i Örebro. Kombinerar det kliniska arbetet med forskning samt är involverad i läkarutbildningen och sitter med i temagruppen för Neurologi och Rörelse.

Sedan 2014/2015 arbetar Evelina med sitt avhandlingsarbete inom barnortopedi. Barn med cerebral pares och deras gångförmåga. Titel: Crouch gait in bilateral Cerebral Palsy.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Pantzar-Castilla, E. , Cereatti, A. , Figari, G. , Valeri, N. , Paolini, G. , Della Croce, U. , Magnuson, A. & Riad, J. (2018). Knee joint sagittal plane movement in cerebral palsy: a comparative study of 2-dimensional markerless video and 3-dimensional gait analysis. Acta Orthopaedica, 89 (6), 656-661.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Pantzar-Castilla, E. (2021). Knee flexion contracture and flexed knee gait in children with cerebral palsy. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Cocchi, I. , Figari, G. , Valeri, N. , Paolini, G. , Della Croce, U. , Cereatti, A. , Pantzar-Castilla, E. , Magnuson, A. & et al. (2019). A 2D markerless gait analysis protocol to estimate the sagittal joint kinematics of children with cerebral palsy. I: 2019 IEEE 23RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONSUMER TECHNOLOGIES (ISCT). Konferensbidrag vid 23rd IEEE International Symposium on Consumer Technologies (ISCT 2019), Ancona, Italy, June 19-21, 2019 (ss. 192-196). IEEE.

Manuskript