This page in English

Faisal Ahmad Khan

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303547

Rum: P2323

Faisal Ahmad Khan
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Faisal Ahmad Khan

Faisal Ahmad Khan (PhD, biologi / mikrobiologi) är forskare i projektet "MicroSens - Förbättring av sensorisk perception genom att förändra oral mikrobiota". Faisal har en bakgrund och forskningserfarenhet inom mikrobiologi, molekylärbiologi och bioinformatik. Projektet är en del av Örebro universitetets strategiska forskningsinitiativ Mat och hälsa.
Faisal arbetar i ett tvärvetenskapligt konsortium med fokus på mikrobiologi, sensorisk perception och maskininlärning. Projektet syftar till att förbättra vår förståelse av oral mikrobiota i smakuppfattning. Det handlar om att arbeta med paneler för smak och sensorisk perception, metagenomisk analys av orala mikrober, bioinformatik och maskininlärning för mönsterigenkänning.
Faisals doktorandforskning har fokuserat på studien av de novo-uppkomsten av bakterieresistens mot beta-laktamantibiotika under förhållanden som är relevanta för naturliga miljöer och effekten av temperaturen på resistensen. Han utvärderade också förekomsten av karbapenemproducerande Enterobacteriaceae (CPE) i svenska naturmiljöer som påverkas av avloppsvatten från människor och sjukhus och den genetiska jämförelsen med lokala kliniska bakterier.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Yewale, P. P. , Lokhande, K. B. , Sridhar, A. , Vaishnav, M. , Khan, F. A. , Mandal, A. , Swamy, K. V. , Jass, J. & et al. (2020). Molecular profiling of multidrug-resistant river water isolates: insights into resistance mechanism and potential inhibitors. Environmental Science and Pollution Research, 27 (22), 27279-27292.
Sid Ahmed, M. , Khan, F. A. , Sultan, A. A. , Söderquist, B. , Ibrahim, E. B. , Jass, J. & Omrani, A. S. (2020). β-lactamase-mediated resistance in MDR-Pseudomonas aeruginosa from Qatar. Antimicrobial Resistance and Infection Control, 9 (1).
Goswami, M. , Khan, F. A. , Ibrisevic, A. , Olsson, P. & Jass, J. (2018). Development of Escherichia coli-based gene expression profiling of sewage sludge leachates. Journal of Applied Microbiology, 125 (5), 1502-1517.
Khan, F. A. , Hellmark, B. , Ehricht, R. , Söderquist, B. & Jass, J. (2018). Related carbapenemase-producing Klebsiella isolates detected in both a hospital and associated aquatic environment in Sweden. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 37 (12), 2241-2251.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Khan, F. A. (2020). Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae in Wastewater-Associated Aquatic Environments. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.