This page in English

Fides Ugge-Schückher

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Fides Ugge-Schückher
Forskningsämne

Om Fides Ugge-Schückher

    Fides Ugge-Schückher är medicine doktor och disputerade 2020  med en avhandling rörande  socialt stabila kvinnor som söker behandling för sitt alkoholbrukssyndrom. I sitt kliniska uppdrag arbetar hon som överläkare; (specialist i psykiatri och leg psykoterapeut) och klinikstudierektor  på Beroendecenrum i Örebro.  Hon är, sedan många år, föreläsare bl a på läkarutbildningen och har tidigare arbetat på CAMTÖ med evidensbaserad medicin   

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Schückher, F. , Berglund, K. , Engström, I. & Sellin, T. (2022). Predictors for Abstinence in Socially Stable Women Receiving Treatment for Alcohol Use Disorder. Alcoholism Treatment Quarterly.
Schückher, F. , Sellin, T. , Fahlke, C. & Engström, I. (2018). The Impact of Childhood Maltreatment on Age of Onset of Alcohol Use Disorder in Women. European Addiction Research, 24 (6), 278-285.
Schückher, F. , Sellin, T. , Berglund, K. , Berggren, U. , Balldin, J. , Engström, I. & Fahlke, C. (2017). The Importance of Age at Onset of Excessive Alcohol Use with Regard to Psychiatric Symptoms and Personality Characteristics. Alcoholism Treatment Quarterly, 35 (4), 328-343.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Schückher, F. , Sellin, T. , Engström, I. & Berglund, K. (2020). History of childhood abuse is associated with less positive treatment outcomes in socially stable women with alcohol use disorder. Konferensbidrag vid EPA 2020, The 28th European Congress of Psychiatry, July 4-7, 2020..
Schückher, F. , Sellin, T. , Fahlke, C. & Engström, I. (2018). The Impact of Childhood Maltreatment on Onset Age of Alcohol Use Disorder in Women Seeking Treatment. Konferensbidrag vid 2018 Annual Meeting, American Psychiatric Association, New York, NY, USA, 5-9 May, 2018.
Schückher, F. , Björk, T. , Berglund, K. , Berggren, U. , Balldin, J. , Engström, I. & Fahlke, C. (2016). Differences in psychiatric symptoms and personality characteristics appear to be more pronounced between early and late onset of excessive drinking than between genders. Konferensbidrag vid The 18th Annual ISBRA World Congress & Inaugural ISBRA/ESBRA Joint World Congress in Berlin, Germany. September 2-5, 2016..
Schückher, F. , Björk, T. , Berglund, K. , Berggren, U. , Balldin, J. , Engström, I. & Fahlke, C. (2016). Individuals with onset of excessive drinking in late adulthood: Do they differ from the early onset group in psychiatric symptoms and personality characteristics?. Konferensbidrag vid Kettil Bruun Society, 42nd KBS meeting, Stockholm, Sweden, May 30 - June 3, 2016..

Manuskript