This page in English

Georgios Daouacher

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Georgios Daouacher

Georgios Daouacher är överläkare I Urologi på Centralsjukhuset i Karlstad och är prostatacanceransvarig. Han är dessutom ansvarig för Standardiserat Vårdförlopp för prostatacancer och representant för respective RCC processgrupp.

Forskning

Hans forskning handlar om prostatacancer. Han har tidigare publicerat artikeln kring postoperativa inkontinensen efter Radical prostatektomi hos prostatacancer patienter. Han samarbetar i en artikel med samma frågeställning. Han är samarbetspartner i ett projekt där man utvärderar MR och genetiskt test så kallat Sthlm3 för prostatacancer diagnostik. Han deltar i ett projekt där man utvärderar effekterna av Organiserat PSA testning.

Hans doktorand arbete syftar på att utvärdera radiologiska staging hos högrisk prostatacancer patienter innan behandling. Radiologiska metoder i frågan är MR med och utan funktionella sekvenser, acetat PET CT. Den sista delarbetet utvärderar det långsiktiga utfallet efter kurativ syftande extern strålbehandling hos män med mellan och högrisk prostatacancer som har genomgått begränsad, utvidgad respektive ingen lymfkörtelutrymning.

Titel

Lymph node staging in high risk prostate cancer – evaluation of imaging techniques compared to histology from pelvic lymph node dissection (PLND) and long term evaluation of PLND in patients treated by curative radiation.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

von Below, C. , Daouacher, G. , Wassberg, C. , Grzegorek, R. , Gestblom, C. , Sörensen, J. , Ahlström, H. & Waldén, M. (2016). Validation of 3 T MRI including diffusion-weighted imaging for nodal staging of newly diagnosed intermediate- and high-risk prostate cancer. Clinical Radiology, 71 (4), 328-334.