This page in English

Gunnel Andersson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: P2451

Gunnel Andersson
Forskningsämne

Om Gunnel Andersson

Forskningsinriktning / Aktuella projekt

Gunnel Andersson är legitimerad sjuksköterska och uroterapeut. Hennes huvudområde är blåsdysfunktion och inkontinens, vilket hon tidigare arbetat med på urologkliniken, universitetssjukhuset i Örebro under många år. Som uroterapeut har huvudfokus varit på utredning och behandling av patienter med blåsdysfunktion men hon har även ett brinnande intresse av forskning samt att evidensbasera och vidareutveckla inkontinensvården inom alla områden. Hon har bl a varit med i projektgruppen som tagit fram SBU-rapport ”Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre”, arbetat med kvalitetsindikatorer inom blåsdysfunktion på socialstyrelsen, finns i arbetsgruppen för NIKOLA (Nationellt nätverk för utveckling inom blåsdysfunktionsområdet) och är kursansvarig för uroterapiutbildningen i Göteborg.

Gunnel disputerade år 2009 vid Örebro universitet med avhandlingen ” Urinary incontinence – Prevalence, treatment seeking behaviour, experience and perceptions among persons with and without urinary leakage”. Fokus i pågående forskning är såväl äldres som anhörigas situation. Dessutom är hon med i ett forskningsprojekt som studerar vården och livskvaliteten för unga kvinnor som utsatts för våldtäkt i Demokratiska Republiken Kongo. Planerade projekt är:

  • En randomiserad studie bland äldre personer som bor på särskilt boende i samarbete med SCA health Care
  • En studie om införande av självkateterisering (RIK) av personer med blåsdysfunktion i Zambia, ett samarbetsprojekt med: The University of Zambia School of medicine, department of nursing Sciences

Undervisning

Gunnel är kursansvarig för distriktssköterskeutbildningen på avancerad nivå, där hon även undervisar och handleder vilket även är fallet inom sjuksköterskeutbildningen på grundnivå.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Katshiete Mbuisi Eale, B. , Andersson, G. , Ntabe Namegabe, E. , Kaboru, B. B. & Adolfsson, A. (2018). Ordeals of sexually violated women and access to comprehensive healthcare: A case study of victims of sexual violence in North Kivu, Eastern Congo. Journal of women´s reproductive health, 2 (1), 23-34.
Santini, S. , Andersson, G. & Lamura, G. (2016). Impact of incontinence on the quality of life of caregivers of older persons with incontinence: a qualitative study in four European Countries. Archives of gerontology and geriatrics (Print), 63, 92-101.
Kaboru, B. B. , Borneskog, C. , Adolfsson, A. , Namegabe, E. N. & Andersson, G. (2015). “Qualified but not competent enough”: Healthworkers’ assessment of their competence in relation to caring for sexually abused women in Eastern Democratic Republic of Congo. Journal of Nursing Education and Practice, 5 (8), 26-32.
Franzén, K. M. , Andersson, G. , Odeberg, J. , Midlöv, P. , Samuelsson, E. , Stenzelius, K. & Hammarström, M. (2015). Surgery for urinary incontinence in women 65 years and older: a systematic review. International Urogynecology Journal, 26 (8), 1095-1102.
Stenzelius, K. , Molander, U. , Odeberg, J. , Hammarström, M. , Franzen, K. M. , Midlöv, P. , Samuelsson, E. & Andersson, G. (2015). The effect of conservative treatment of urinary incontinence among older and frail older people: a systematic review. Age and Ageing, 44 (5), 736-744.
Samuelsson, E. , Odeberg, J. , Stenzelius, K. , Molander, U. , Hammarström, M. , Franzén, K. M. , Andersson, G. & Midlöv, P. (2015). The effect of pharmacological treatment for urinary incontinence in the elderly and frail elderly: a systematic review. Geriatrics & Gerontology International, 15 (5), 521-534.
Kaboru, B. B. , Andersson, G. , Borneskog, C. , Adolfsson, A. & Namegabe, E. N. (2014). Knowledge and attitudes towards sexual violence in conflict-affected rural communities in the Walikale District, DR Congo: implications for rural health services. Annals of Public Health and Research, 1 (2), 1009.
Jerlström, T. , Andersson, G. & Carringer, M. (2010). Functional outcome of orthotopic bladder substitution: a comparison between the S-shaped and U-shaped neobladder. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 44 (4), 197-203.
Andersson, G. , Johansson, J. , Nilsson, K. & Sahlberg-Blom, E. (2009). Perceptions of urinary incontinence among syrian Christian women living in Sweden. Journal of Transcultural Nursing, 20 (3), 296-303.
Franzén, K. , Johansson, J. , Andersson, G. , Pettersson, N. & Nilsson, K. (2009). Urinary incontinence in women is not exclusively a medical problem: a population-based study on urinary incontinence and general living conditions. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 43 (3), 226-232.
Andersson, G. , Johansson, J. , Nilsson, K. & Sahlberg-Blom, E. (2008). Accepting and adjusting: Older women's experiences of living with urinary incontinence. Urologic Nursing, 28 (2), 115-121.
Franzén, K. , Johansson, J. , Andersson, G. & Nilsson, K. (2008). Urinary incontinence: evaluation of an information campaign directed towards the general public. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 42 (6), 534-538.
Andersson, G. , Johansson, J. , Sahlberg-Blom, E. , Pettersson, N. & Nilsson, K. (2005). Urinary incontinence - why refraining from treatment?: a population based study. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 39 (4), 301-307.
Andersson, G. , Johansson, J. , Garpenholt, Ö. & Nilsson, K. (2004). Urinary incontinence prevalence, impact on daily living and desire for treatmentt: a population-based study. Scandinavian journal of urology and nephrology, 38 (2), 125-130.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Ohlsson Nevo, E. , Andersson, G. & Nilsing Strid, E. (2018). Nurses’ perceptions of hospitalized patients’ need for progressed physical activity: a focus group study. Konferensbidrag vid Nordic Conference in Nursing Research: Methods and Networks for the future, Oslo, Norway, 13-15 June, 2018.

Rapporter

Hammarström, M. , Andersson, G. , Anttila, S. , Davidsson, T. , Franzén, K. , Gustafsson, E. , Gyllensvärd, H. , Malmberg, L. & et al. (2013). Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre: en systematisk litteraturöversikt. (SBU-rapport 219).
van de Veen, R. , Versteeg, M. , Mak, S. , Bodnarova, B. , Selestiakova, K. , Hanson, E. , Andersson, G. , Santini, S. & et al. (2011). Quality of life of carers managing incontinence in Europe: SURVEY REPORT May 2011. Dublin: Eurocarers, SCA, Sweden.