This page in English

Gunnel Andersson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: Z3VubmVsLmFuZGVyc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: P2451

Gunnel Andersson
Forskningsämne

Om Gunnel Andersson

Forskningsinriktning / Aktuella projekt

Gunnel Andersson är legitimerad sjuksköterska och uroterapeut. Hennes huvudområde är blåsdysfunktion och inkontinens, vilket hon tidigare arbetat med på urologkliniken, universitetssjukhuset i Örebro under många år. Som uroterapeut har huvudfokus varit på utredning och behandling av patienter med blåsdysfunktion men hon har även ett brinnande intresse av forskning samt att evidensbasera och vidareutveckla inkontinensvården inom alla områden. Hon har bl a varit med i projektgruppen som tagit fram SBU-rapport ”Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre”, arbetat med kvalitetsindikatorer inom blåsdysfunktion på socialstyrelsen, finns i arbetsgruppen för NIKOLA (Nationellt nätverk för utveckling inom blåsdysfunktionsområdet) och är kursansvarig för uroterapiutbildningen i Göteborg.

Gunnel disputerade år 2009 vid Örebro universitet med avhandlingen ” Urinary incontinence – Prevalence, treatment seeking behaviour, experience and perceptions among persons with and without urinary leakage”. Fokus i pågående forskning är såväl äldres som anhörigas situation. Dessutom är hon med i ett forskningsprojekt som studerar vården och livskvaliteten för unga kvinnor som utsatts för våldtäkt i Demokratiska Republiken Kongo. Planerade projekt är:

  • En randomiserad studie bland äldre personer som bor på särskilt boende i samarbete med SCA health Care
  • En studie om införande av självkateterisering (RIK) av personer med blåsdysfunktion i Zambia, ett samarbetsprojekt med: The University of Zambia School of medicine, department of nursing Sciences

Undervisning

Gunnel är kursansvarig för distriktssköterskeutbildningen på avancerad nivå, där hon även undervisar och handleder vilket även är fallet inom sjuksköterskeutbildningen på grundnivå.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Rapporter