This page in English

Forskningsprojekt

God och säker vård för äldre personer som behandlas med kvarliggande kateter i urinblåsan

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Karin Falk-Brynhildsen

Kvarliggande kateteter (KAD) är en vanlig behandling bland äldre personer vårdade i både akutsjukvård och äldrevård.   En vanlig komplikation till kateterbehandlingen är vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI) vilket kan resultera i såväl, ökad dödlighet som förlängda vårdtider. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett dokument med syfte att minska VUVI hos personer som behandlas med KAD där tydliga förslag till åtgärder framgår. Några av åtgärderna är bland annat att identifiera riskpatienterna och endast ordinera behandling med KAD på strikta indikationer.  I en studie bland äldre personer inneliggande på sjukhus beskrivs emellertid att majoriteten av de äldre hade en otillbörlig indikation till kateterbehandlingen där bekvämlighet för vården beskrevs som en indikation i hälften av fallen. Många saknade även dokumenterad indikation till kateterbehandlingen. För att möjliggöra en god och säker vård för personer som behandlas med kvarliggande kateter i urinblåsan är det viktigt att undersöka hur omfattande kateteranvändningen är och hur det påverkar personernas hälsa. Genom den undersökningen kan interventioner initieras med syfte att förbättra vården.  

Finansiärer

  • Kumla kommun
  • Örebro kommun
  • Örebro universitet

Samarbetspartners