This page in English

Heidelore Fiedler

Befattning: Forskare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303153

Rum: B3104

Heidelore Fiedler
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Heidelore Fiedler

 

Heidelore (”Heidi”) Fiedler är professor i kemi och tillhör MTM Forskningscentrum sedan juli 2015. Med sig har hon 15 år av yrkeserfarenhet från Förenta Nationernas Miljöprogram (UNEP) där hon var ansvarig för ”Science and Risk Team”. Innan sitt uppdrag hos UNEP arbetade hon som seniorforskare hos Bayreuth Universitet (Tyskland)  och Bayerska Institutet för Forskning om Avfall (BIfA, Augsburg, Tyskland).

 

Min forskning är inriktad på miljökemi; från identifiering och kvantifiering av källor till (persistenta organiska) miljögifter, till deras öde i miljön och vidare transport till mänsklig exponering samt effekter i människa och miljö. Jag är även gästprofessor hos Tsinghua Universitet (Beijing, Kina), där jag samarbetar med School of Environment, POPs Research Center.

Forskningsprojekt

Avslutade projekt

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Dagstidningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Dagstidningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter