This page in English

Jasenka Dobric

Befattning: Forskningskommunikatör Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

E-post: amFzZW5rYS5kb2JyaWM7b3J1LnNl

Telefon: 019 303035, 0735 930995

Rum: E2279

Jasenka Dobric

Om Jasenka Dobric

Jasenka Dobric är forskningskommunikatör och mediakontakt.

Som forskningskommunikatör skriver hon nyheter och pressmeddelanden om universitetets forskning och andra nyheter relaterade till Örebro universitet. Hon arbetar också med foto, video och är en av redaktörerna för universitetets Facebook-sida.

Kommunikation kopplad till den strategiska satsningen Successful ageing är ett av hennes särskilda uppdrag.

Jasenka Dobric är i grunden biomedicinsk analytiker och utbildad journalist.