This page in English

Jeanette Kittang

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Om Jeanette Kittang

Jeanette Kittang är legitimerad sjuksköterska med masterexamen inom Omvårdnadsvetenskap. Jeanette Kittang arbetar med antitumorala behandlingar på Onkologiska klinikens behandlingsenhet, Universitetssjukhuset Örebro och är doktorand vid Institutionen för Hälsovetenskaper vid Örebro Universitet.

 

Forskning

Sedan våren 2020 arbetar Jeanette Kittang med sitt avhandlingsarbete "Vårdkvalitet inom Onkologisk öppenvård". I projektet ämnar Jeanette Kittang att genom individuella patientintervjuer och fokusgruppsdiskussioner med personal att undersöka uppfattningar kring Vårdkvalitet. Jeanette Kittang utvecklar ett patientbaserat mätinstrument för att kunna mäta Vårdkvalitet inom Onkologisk öppenvård. 

 

Undervisning

Jeanette Kittang handleder sjuksköterskestudenter, termin 6, i deras Kandidatexamensarbete samt är basgruppsledare på Läkarprogrammet.