This page in English

Jenny Karlsson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Jenny Karlsson
Forskningsämne

Om Jenny Karlsson

Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård. Arbetar på vårdavdelning 39, Universitetssjukhuset Örebro. 

Avhandling titel ”Rehabilitering i samband med cancerdiagnos och behandling i bäckenområdet”.  Avhandlingen syftar till att ge en ökad kunskap om cancerrehabilitering samt prevalensen av symtom och besvär som medför ett ökat behov av rehabilitering hos personer som har behandlats för en bäckencancerdiagnos.