This page in English

Jenny Karlsson

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Jenny Karlsson
Forskningsämne

Om Jenny Karlsson

Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård. Arbetar på vårdavdelning 39, Universitetssjukhuset Örebro. 

Avhandling titel ”Rehabilitering i samband med cancerdiagnos och behandling i bäckenområdet”.  Avhandlingen syftar till att ge en ökad kunskap om cancerrehabilitering samt prevalensen av symtom och besvär som medför ett ökat behov av rehabilitering hos personer som har behandlats för en bäckencancerdiagnos.