This page in English

Jevgenija Smirnova

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Smirnova, J. , von Kobyletzki, L. , Lindberg, M. , Svensson, Å. , Langan, S. M. & Montgomery, S. (2019). Atopic dermatitis, educational attainment and psychological functioning: a national cohort study. British Journal of Dermatology, 180 (3), 559-564.