This page in English

John Jouper

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303555

Rum: G2146

John Jouper

Om John Jouper

Forskning

Den pågående forskningen är riktad mot ledarskap och grupputveckling inom friluftsliv.

Utbildning

Undervisar främst inom tillämpat ledarskap, grupputveckling, prestationspsykologi och mindfulness baserad stress reduktion.

Stöd till övriga samhället

Försvarsmakten, Idrottsgrupper, Summit Academy

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Jouper, J. & Gustafsson, H. (2013). Mindful recovery: A case study of a burnout elite shooter. The Sport psychologist, 27 (1), 92-102.
Jouper, J. & Johansson, M. (2013). Qigong and mindfulness-based mood recovery: exercise experiences from a single case. Journal of Bodywork & Movement Therapies, 17, 69-76.
Terjestam, Y. , Jouper, J. & Johansson, C. (2010). Effects of scheduled qigong exercise on pupils' well-being, self-image, distress, and stress. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 16 (9), 939-944.
Jouper, J. & Hassmén, P. (2009). Exercise intention, age and stress predict increased qigong exercise adherence. Journal of Bodywork & Movement Therapies, 13 (2), 205-211.
Johansson, M. , Hassmén, P. & Jouper, J. (2008). Acute effects of qigong exercise on mood and anxiety. International Journal of Stress Management, 15 (2), 199-207.
Jouper, J. & Hassmén, P. (2008). Intrinsically motivated qigong exercisers are more concentrated and less stressful. THE American journal of Chinese medicine, 36 (6), 1051-1060.
Jouper, J. , Hassmén, P. & Johansson, M. (2006). Qigong exercise with concentration predicts increased health. THE American journal of Chinese medicine, 34 (6), 949-957.

Böcker

Jouper, J. (2016). Mental tuffhet: fokus på uppgiften (1ed.). Stockholm: SISU Idrottsböcker.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Jouper, J. (2009). Qigong in daily life: motivation and intention to mindful exercise. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Jouper, J. , Olah, E. D. & Jansson, E. (2012). Mindful rehabilitation: A pilot project with pain patients. I: Proceedings of the 2014 International Conference on Medicine Sciences and Bioengineering (ICMSB2014), Kunming, Yunnan, China, August 16-17, 2014. Konferensbidrag vid the 2014 International Conference on Medicine Sciences and Bioengineering (ICMSB2014), Kunming, Yunnan, China, August 16-17, 2014 (ss. 110-121). Yunnan China: Kunming Medical University.
Jouper, J. (2012). Mindful rehabilitation: a pilot project with pain patients. I: Modern nursing practice in a multicultural societies. Konferensbidrag vid 2012 Kunming international nursing conference, 18-20 October 2012, Kunming, China.

Manuskript

Rapporter

Jouper, J. , Denward Olah, E. & Engslätt Jansson, I. (2012). Mindful Rehabilitering: ett utvecklingsarbete inom Kronobergsläns landsting. .