This page in English

John Jouper

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: G2146

John Jouper

Om John Jouper

Forskning

Den pågående forskningen är riktad mot ledarskap och grupputveckling inom friluftsliv.

Utbildning

Undervisar främst inom tillämpat ledarskap, grupputveckling, prestationspsykologi och mindfulness baserad stress reduktion.

Stöd till övriga samhället

Försvarsmakten, Idrottsgrupper, Summit Academy

Forskningsprojekt

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter