This page in English

Karin Hildén

Tjänstetitel: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: C1219

Forskningsämne

Om Karin Hildén

Om Karin Hildén

Karin Hildén är överläkare (Specialist i obstetrik och gynekologi) vid Kvinnokliniken, Region Örebro Län. Hon arbetar huvudsakligen inom obstetrik och är medicinskt ledningsanssvarig för specialistmödravården. 

Forskning

Karin disputerade 2018 vid Örebro Universitet med en avhandling om graviditetsdiabetes i Sverige. Avhandlingen berör maternella och neonatala utfall på kort och lång sikt samt hur övervikt och fetma påverkar detta. Efter disputationen har hon fortsatt forska inom området diabetes och graviditet. Karin är associerad medlem i DPSG- Diabetes and pregnancy study group- www.dpsghome.org en internationell forskargrupp på området diabetes och graviditet. 

Karin är biahandledare till två doktorander vilka projekt som det handlar om hittar du här under respektive doktorands profilsida: Inga Ros Valgeirsdottir, Malin Ugarph-Edfeldt.

Undervisning

Karin är adjungerad lektor vid Örebro Universitet och undervisar inom Läkarprogrammet, genom att hålla seminarier och föreläsa inom Obstetrik och gynekologi och etik. HOn har tidigare även varit aktiv basgruppshandledare på läkarprogramet. Hon är också med i temagruppen för reproduktion och utveckling (RU) på läkarprogramet och deltar regelbundet vid examinationer på läkarprogramet. Karin har skrivit ett kapitel om polyhydramnios för Lärobok inom Obstetrik och Gynekologi.

Samarbeten

Karin är lokalt studieansvarig för en svensk multicenterstudie, IMPACT-studien, som ska studera möjligheten att förutsäga risk för preeklampsi. Hon sitter också i styrgruppen för CDC4G-studien som utvärderar konsekvenserna av de nya rekommenderade diagnosgränserna för GDM i Sverige. 

Uppdrag

Karin har tidigare varit studierektor för ST-läkarna på kvinnokliniken under 6 år. Hon sitter också i utbildningsnämnden i Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG). Detta uppdrag innebär bland annat att utforma mål för ST-utbildningen samt att varje år arrangera SFOG:s specialistexamen. Karin har deltagit i utarbetandet av nationella riktlijer för induktion av förlossning. Hon har också suttit med i den sakkunniggrupp som på uppdrag av Socialstyrelsen har sett över nationell högspecialiserad vård inom sjukdomsområdet avancerad fostermedicin.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Fadl, H. , Saeedi, M. , Montgomery, S. , Magnuson, A. , Schwarcz, E. , Berntorp, K. , Sengpiel, V. , Storck-Lindholm, E. & et al. (2019). Changing diagnostic criteria for gestational diabetes in Sweden: a stepped wedge national cluster randomised controlled trial-the CDC4G study protocol. BMC Pregnancy and Childbirth, 19 (1).
Hildén, K. , Hanson, U. , Persson, M. , Magnuson, A. , Simmons, D. & Fadl, H. (2018). Are gestational diabetes and adiposity independent risk factors for perinatal outcomes?: A population based cohort study in Sweden. Diabetic Medicine.
Hildén, K. , Hanson, U. , Persson, M. & Fadl, H. (2016). Overweight and obesity: a remaining problem in women treated for severe gestational diabetes. Diabetic Medicine, 33 (8), 1045-1051.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Hildén, K. (2018). Gestational diabetes, obesity and pregnancy outcomes in Sweden. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Hildén, K. , Arntyr-Hellgren, P. , Magnuson, A. , Hanson, U. , Simmons, D. & Fadl, H. (2018). Born over 4500 g: the trends in birth trauma and mode of delivery in women with GDM and type 1 diabetes in Sweden between 1998-2012. Konferensbidrag vid Diabetes Pregnancy Study Group (DPSG) Meeting 2018, Rome, Italy, September 27-30, 2018.

Manuskript

Hildén, K. , Magnuson, A. , Montgomery, S. , Schwarcz, E. , Hanson, U. , Simmons, D. & Fadl, H. Cardiovascular disease among women with previous preeclampsia and/or gestational diabetes mellitus : a national case control study.