This page in English

Karin Lundström

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303739

Rum: L2438

Forskningsämne

Forskningsprojekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Persson, A. H. , Henriksson, A. S. & Lundström, K. (2013). Household credit, indebtedness and insolvency. European Review of Private Law, 21 (3), 795-814.

Konferensbidrag

Persson, A. H. , Henriksson, A. & Lundström, K. (2012). Household credit, indebtedness and insolvency. Konferensbidrag vid The Law and Society conference. The International Research Collaborative (IRC) on Household Debt for Law & Society , Hawaii, USA, June 2012.