This page in English

Katarina Bååth

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Universitetskansliet

E-post:

Telefon: 019 302116

Rum: E3202

Katarina Bååth

Om Katarina Bååth

Katarina Bååth arbetar som jämlikhetsutvecklare och som enhetschef för verksamhetsutveckling på universitetskansliet.

I rollen som jämlikhetutvecklare arbetar Katarina med att utveckla universitets arbete med lika villkor. Lika villkor innebär att alla som finns vid Örebro universitet ska ha samma förutsättningar oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Arbetet omfattar studenter, anställda, besökare och samarbetspartners. Målet är att ingen ska bli utsatt för diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier.

I arbetet ingår att ge kunskaps- och metodstöd till ledning och verksamheterna samt genomföra omvärldsbevakning. Ett särskilt viktigt fokusområde inom arbetet för lika villkor är jämställdhetsintegrering av hela Örebro universitet.

Som enhetschef för verksamhetsutveckling har Katarina det övergripande ansvaret för enheten som består av Högskolepedagogiskt centrum och den strategiska funktionen för hållbar utveckling. Arbetsuppgifterna omfattar ansvar för personal, arbetsledning, verksamhetens planering, återrapportering samt ekonomi.

Bakgrund
Katarina är fil.kand i medie- och kommunikationsvetenskap och har över tjugo års erfarenhet av arbete med kommunikation, projektledning och verksamhetsutveckling.

Tidigare har Katarina t.ex. arbetat som utvecklingsledare inom energi och klimat och regional utveckling på Region Örebro län, som informationsansvarig på Konsumenternas tele- och internetbyrå och i olika kommunikatörsroller på såväl myndigheter, företag och i organisationer.