This page in English

Katarina Bååth

Befattning: Avdelningschef Organisation: Rättskansliet

E-post: a2F0YXJpbmEuYmFhdGg7b3J1LnNl

Telefon: 019 302116

Rum: E3202

Katarina Bååth

Om Katarina Bååth

Katarina Bååth är avdelningschef för Rättskansliet som arbetar med allmänna handlingar från registratur till arkiv, dokument- och ärendehanteringssystem, juridiska frågor samt dataskydd. 

Vid Örebro universitet har Katarina tidigare arbetat som jämlikhetsutvecklare samt som enhetschef för enheterna verksamhetsutvecking och arkiv och registratur på den tidigare avdelningen Universitetskansliet. 

Bakgrund
Katarina har en fil.kand i medie- och kommunikationsvetenskap och har sedan examen 1996 arbetat med med verksamhetsutveckling, projektarbete och kommunikation. 

Hon har exempelvis arbetat som utvecklingsledare inom energi och klimat samt regional utveckling på Region Örebro län, som informationsansvarig på Konsumenternas tele- och internetbyrå och i olika kommunikatörsroller på myndigheter, företag och i organisationer.