This page in English

Katharina Dannenberg

Befattning: Postdoktor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: a2F0aGFyaW5hLmRhbm5lbmJlcmc7b3J1LnNl

Telefon: 0790 676810

Rum: X2219

Katharina Dannenberg
Forskningsämne

Om Katharina Dannenberg

Katharina Dannenberg är bioinformatiker i gruppen för Funktionell Bioinformatik och deltar även i project som ingår i Örebro SciLifeLab Clinical Genomics. Utöver grundläggande bioinformatiska metoder arbetar hon mest med machine learning modeller för prognoser. Hon deltar i olika forskningsprojekt som behandlar inflammatoriska sjukdomar i t.ex. tarm och hjärt- och kärlsystemet, samt sepsis. Hon är samarbetar också i projekt inom psykologi och environmental forensics.

Hon har en bakgrund i bioinformatik och datavetenskap med fokus på algoritmik. År 2021 disputerade hon inom teoretisk datavetenskap vid Universität zu Lübeck (Universitetet i Lübeck, Tyskland). I sin doktorsuppsats ägnade hon sig åt kausalitet baserad på observationsdata (som t.ex. registerdata).

Katharina har varit aktiv i undervisning med stort intresse i många år och bidrar till olika kurser på såväl master- som forskarnivå.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag