This page in English

Forskningsämne

Biomedicin

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Allan Sirsjö

Ämnet omfattar kunskap från basala ämnesområden för att definiera, förstå och belysa medicinska problem. Biomedicinen inrymmer även ämnesområdet biomedicinsk laboratorievetenskap. Forskningsområdet syftar till att utveckla såväl metodologi som användandet av basala och specifika tekniker vid besvarandet av kliniska frågeställningar. Denna inriktning av ämnet ger det en överbryggande karaktär mellan basala medicinska ämnen och kliniska frågeställningar och främjar därmed gränsöverskridande multidisciplinära studier.

Den biomedicinska forskning som för närvarande bedrivs vid universitet har huvudsaklig tonvikt lagd på universitetets strategiska forskningsområden "Livsvetenskapernas teknologier och biomedicin" och "Metoder och behandlingar för hälsa och vård".

Forskare

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt