This page in English

Kristina Luhr

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Kristina Luhr

Om Kristina Luhr

Kristina Luhr är distriktssköterska anställd i primärvård i Region Örebro Län. Hon disputerade den 4 maj 2018 med avhandlingen Patient participation from the patient's preferences, that's what counts vid Örebro Universitet.

Kristinas forskning handlar om patientdelaktighet från patientens preferenser och perspektiv. I sitt doktorandprojekt har hon prövat ett verktyg för delaktighet: The Patient Preferences for Patient Participation tool (The 4Ps), och undersökt patientdelaktighet i en gruppintervention som genomförts i primärvård i tre län. En röd tråd i arbetet har varit personer med långvariga tillstånd: personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och kronisk hjärtsvikt, vilka finns med i alla fyra delarbetena i Kristinas avhandling.

Undervisning

Kristina handleder studenter på kandidat- och magisternivå i deras examensarbeten, samt leder seminarier.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Eldh, A. C. , Holmefur, M. , Luhr, K. & Wenemark, M. (2020). Assessing and reporting patient participation by means of patient preferences and experiences. BMC Health Services Research, 20 (1).
Luhr, K. , Eldh, A. C. , Nilsson, U. & Holmefur, M. (2018). Patient preferences for patient participation: Psychometric evaluation of The 4Ps tool in patients with chronic heart or lung disorders. Nordic journal of nursing research, 38 (2), 68-76.
Theander, K. , Hasselgren, M. , Luhr, K. , Eckerblad, J. , Unosson, M. & Karlsson, I. (2014). Symptoms and impact of symptoms on function and health in patients with chronic obstructive pulmonary disease and chronic heart failure in primary health care. The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 9, 785-794.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Luhr, K. (2018). Patient participation from the patient's preferences, that's what counts. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Manuskript