This page in English

Kristina Luhr

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Kristina Luhr
Forskningsämne

Om Kristina Luhr

Kristina Luhr är distriktssköterska anställd i primärvård i Region Örebro Län. Hon disputerade den 4 maj 2018 med avhandlingen Patient participation from the patient's preferences, that's what counts vid Örebro Universitet.

Kristinas forskning handlar om patientdelaktighet från patientens preferenser och perspektiv. I sitt doktorandprojekt har hon prövat ett verktyg för delaktighet: The Patient Preferences for Patient Participation tool (The 4Ps), och undersökt patientdelaktighet i en gruppintervention som genomförts i primärvård i tre län. En röd tråd i arbetet har varit personer med långvariga tillstånd: personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och kronisk hjärtsvikt, vilka finns med i alla fyra delarbetena i Kristinas avhandling.

Undervisning

Kristina handleder studenter på kandidat- och magisternivå i deras examensarbeten, samt leder seminarier.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript