This page in English

Lena Wijk

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Lena Wijk
Forskningsämne

Om Lena Wijk

Om Lena Wijk

Lena Wijk är Med Dr, och Överläkare ( Specialist i obstetrik och Gynekologi) vid Kvinnokliniken Uinversitetssjukhuset i Örebro. Hon är subspecialist inom Gynekologisk Tumörkirurgi och arbetar kliniskt huvudsakligen med gynekologisk cancer. Hon är också anställd av RCC Mellansverige som processledare för Gynekologisk cancer.

Forskning

Lena disputerade 2017 vid Örebro Universitet på ämnet återhämtning efter hysterektomi (Enhanced Recovery After Surgey), med studier både kliniska effekter av peroperativ vård och biologiska reaktioner på operation.

Hon har därefter fortsatt studier i området om kirugisk återhämtning  i en internationell forskargrupp (ERAS inom gynkologi) och deltar i en forskargrupp på Örebro Universitet kring biologiska reaktioner på krirugi (KiiM studien).

Utöver egna projekt deltar Lena i en rad nationella och internationella multicenterprojekt med studier som på olika sätt berör gynekologisk cancer bla RACCstudien och MOC studien.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar