This page in English

Lotte Wellton

Befattning: Universitetslektor Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post: bG90dGUud2VsbHRvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 302033

Rum: K1116

Lotte Wellton
Forskningsämne

Om Lotte Wellton

 

Lotte Wellton är universitetslektor vid institutionen för Måltidskunskap, Campus Grythyttan och har en doktorsexamen i måltidskunskap. Hon har också en lång praktisk erfarenhet av arbete och entreprenörskap inom restaurangbranschen.

 

Lotte forskar med ett sociologiskt perspektiv på de professionella producenterna av måltider, måltidstillgörarna i restaurangbranschen.
Lottes forskning handlar om hur mat blir en måltidsupplevelse och om hur professionalism uppfattas och utövas i restaurangbranschen.
Fokus ligger på daglig praktik i kök och matsalar: arbetsmetoder och rutiner som innehåller kunskapsöverföring, arbetsorganisation och ledarskap.
Arbetsvillkor och social hållbarhet i restaurangbranschen är också en stor del av Lottes forskningsintresse.

Lottes aktuella forskning är en undersökning av det dagliga arbetet för unga ledare (kockar, maitre d´s, mat- och dryckeschefer etc.) för att bidra till nya strategier för kunskapsöverföring och motivation för att komma bort från branschens fokus på normativitet och för att främja dagligt ledarskap. Forskningen är inriktad på att förstå de unga arbetarnas process att gå från "nybörjare till expert" till att bli ledare, genom att tolka förhållandet mellan organisatoriska strukturer, tidsanvändning, den fysiska och psykosociala arbetsmiljön med hjälp av bland annat praktikteoretiska perspektiv.

Lotte ingår i en ny forskargrupp på SHCAMS: "Hållbart arbetsliv i besöksnäringen" och är fakultetsfinansierad för ett projekt om ungt ledarskap inom restaurangbranschen

 

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Samlingsverk (redaktör)