This page in English

Magnus Olivecrona

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Sönnerqvist, C. , Brus, O. & Olivecrona, M. (2021). Validation of the scandinavian guidelines for initial management of minor and moderate head trauma in children. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 47 (4), 1163-1173.
Koskinen, L. D. , Sundström, N. , Hägglund, L. , Eklund, A. & Olivecrona, M. (2018). THE RELATION BETWEEN BRAIN INTERSTITIAL GLYCEROL AND PRESSURE REACTIVITY IN TBI IS PROSTACYCLIN DEPENDENT. Journal of Neurotrauma, 35 (16), A185-A185.
Olivecrona, M. & Olivecrona, Z. (2018). Validation of the Canadian Assessment of Tomography for Childhood Head Injury, the CATCH-rule. Journal of Neurotrauma, 35 (16), A248-A248.
Sönnerqvist, C. , Brus, O. & Olivecrona, M. (2018). Validation of the Scandinavian Guidelines for the Initial Management of Minor and Moderate Head Injury in Children. Journal of Neurotrauma, 35 (16), A248-A248.
Koskinen, L. , Sundström, N. , Brorsson, C. & Olivecrona, M. (2016). Secondary peak of S-100b is associated with decompressive hemicraniectomy. Journal of Neurotrauma, 33 (3), A27-A27.

Artiklar, forskningsöversikter

Kapitel i böcker, del av antologier

Olivecrona, M. (2020). To Treat or Not to Treat in the Acute Setting (Withholding) and Withdrawal of Treatment. I: Sundstrom, T., Grände, P.-O., Luoto, T., Rosenlund, C., Undén, J., Wester, K.G., Management of Severe Traumatic Brain Injury: Evidence, Tricks, and Pitfalls (ss. 135-144). . Springer.
Olivecrona, M. & Olivecrona, Z. (2020). Transportation. I: Sundstrom, T., Grände, P.-O., Luoto, T., Rosenlund, C., Undén, J., Wester, K.G., Management of Severe Traumatic Brain Injury: Evidence, Tricks, and Pitfalls (ss. 83-88). . Springer.
Olivecrona, M. (2019). Neurokirurgi: Intraparencymatös monitorering av ICP. I: Mikael Öman, Akutkirurgisk operationsmanual: Akuta ingrepp för allmänkirurgen (ss. 231-233). . Studentlitteratur AB.
Olivecrona, M. (2019). Neurokirurgi: Skallskador och hemikraniektomi. I: Mikael Öman, Akutkirurgisk operationsmanual: Akuta ingrepp för allmänkirurgen (ss. 237-242). . Studentlitteratur AB.
Olivecrona, M. (2019). Neurokirurgi: Ventrikeldränage av CSF och ICP-mätning. I: Mikael Öman, Akutkirurgisk operationsmanual: Akuta ingrepp för allmänkirurgen (ss. 234-237). . Studentlitteratur AB.