This page in English

Maria Åkesson

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Forskningsämne

Om Maria Åkesson

Maria Åkesson är Leg Barnmorska med en magisterexamen i omvårdnadsvetenskap - sexuell och reproduktiv hälsa. Maria är doktorand vid instutitionen för hälsovetenskaper. Hennes doktorandprojekt fokuserar kring ämnet sexuell och reproduktiv hälsa med inriktning mot antikonseption. Målet är att undersöka interventioner som kan öka förskrivningen av de mest effektiva preventivmedlen- LARC ( long-acting reversible contraceptives).