This page in English

Maria Gradin

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: bWFyaWEuZ3JhZGluO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 6025771

Rum: -

Maria Gradin
Forskningsämne

Om Maria Gradin

Medicine Doktor, specialistsjuksköterska Intensivvård
Biträdande verksamhetschef, Utbildningscentrum, Region Örebro Län
Affilierad Örebro universitet
Tel: 070-5925771

 

Avhandling

Procedural pain reducing methods and pain assessment in newborns, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet, 2004

 

Forskningsområden

  • lärande i VFU/VIL (verksamhetsförlagd utbildning/verksamhetsintegretat lärande)
  • Smärta hos nyfödda - smärtskattning och behandling
  • Hud-mot hud för nyfödda, (Kangaroo Mother Care)

 

Uppdrag

Sakkunnig i  UKÄs rådgivande grupp för tematiska utvärdering av utbildningar som leder till
sjuksköterskeexamen 2021

Sakkunnig i Läkemedelsverkets kunskapsdokument: Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård 2014.

Sakkunnig i  Svenskbarnsmärtförenings Nationella riktlinjer för prevention och behandling av smärta i nyföddhetsperioden 2002, reviderat 2003, 2009 och 2013.

Sakkunnig i SBU:s rapport om Sockerlösning mot smärta vid injektioner och provtagning på spädbarn 2012

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter